Genel SağlıkHABERLER

5 HEKİMDEN BİRİ YARIM GÜN ÇALIŞIYOR

Bakanlık hastanelerinde en yüksek tam zamanlı çalışma oranı (yüzde 97) ilk ve acil yardım ile aile hekimliği branşları olarak kaydedilirken, kadın hastalıkları ve doğum branşında tam zamanlı çalışma oranı yüzde 47’lere geriliyor; sonrasında gelen plastik cerrahide ise aynı oran yüzde 64 olarak ölçülüyor. Ülke genelinde yarı zamanlı çalışan hekim sayısı, toplam uzman hekimin neredeyse beşte biri

Aktif çalışan 26 bine yakın uzman hekimin olduğu Sağlık Bakanlığında tam zamanlı çalışma oranı yüzde 80. Ortalama 5 bin uzman hekim yarı zamanlı çalışırken, 20 bini aşkın hekim de tam zamanlı görev yapıyor.

30 Temmuz 2010’da Bakanlık hastanelerinde yürürlüğe geçecek Tam Gün Yasası en fazla kadın-doğum uzmanlarını etkileyecek. Branşlar dağılımına bakıldığında tam zamanlı çalışma yüzde 47’lik oranla, en düşük kadın-doğum uzmanlığında görülüyor. Bakanlıkta toplam bin 992 olarak kaydedilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanının 15 Ekim 2009 itibariyle bin 56’sı yarı zamanlı, 936’sı da tam zamanlı çalışıyor. Kadın-doğum uzmanlarından sonra gelen plastik cerrahi branşındaysa tam zamanlı çalışma oranı yüzde 64’e yükseliyor. Bakanlık kayıtlarına göre, 251 plastik cerrah uzmanının 161’i tam zamanlı çalışırken, 90’ı yarı zamanlı çalışıyor.

Ruh sağlığı ve hastalıkları branşında tam zamanlı çalışma oranı yüzde 68 olarak kaydedildi. Toplam 664 olan ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının 213’ü yarı zamanlı, 451’i de tam zamanlı çalışıyor. Kardiyoloji branşındaysa tam zamanlı çalışma oranı yüzde 70. Toplam 537 olarak kaydedilen kardiyoloji uzmanlarının 160’ı yarı zamanlı, 377’si de tam zamanlı görev yapıyor.

Göz hekimliğinde oran yüzde 78

Tam zamanlı çalışma oranının yüzde 75 olduğu beyin sinir cerrahisinde toplam sayısı 619 olarak kaydedilen uzmanların 156’sı yarı, 463’ü de tam zamanlı olarak çalışıyor.

İç hastalıkları uzmanlığındaysa tam zamanlı çalışma oranı yüzde 76. Toplam uzman sayısının bin 666 olduğu uzmanlık branşında 407 hekim yarı zamanlı, bin 259 hekim tam zamanlı çalışıyor. Göz hastalıklarındaysa toplam 948 hekim bulunuyor. bunların 205’i yarı zamanlı, 743’ü tam zamanlı çalışıyor; tam zamanlı çalışma oranı ise yüzde 78.

Acilde zaten tam gün var

Üroloji ve kulak burun boğaz hastalıkları branşlarında da tam zamanlı çalışma oranı yüzde 79.

Yarı zamanlı çalışmanın en az olduğu branş ilk ve acil yardım. Toplam 155 uzman hekimin görev yaptığı branşta sadece 4 hekim yarı zamanlı, geri kalan 151 hekimse tam zamanlı çalışıyor. Aile hekimliğinde de durum farklı değil. Yüzde 95 oranında tam zamanlı çalışmanın hakim olduğu uzmanlık dalında toplam bin 23 hekimin 52’si yarı zamanlı, 971’i de tam zamanlı çalışıyor.