40 BİN KANSER HASTASI KAYITDIŞI

Türkiye’de yılda 60 bin kanser vakasıyla kayıt altına alındığı ancak, bu sayının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kanserli hasta bildirimini artırmak ve erken teşhisi sağlamak amacıyla Türkiye genelinde başlatılan “Kanser Tarama ve Araştırma Merkezleri Projesi”nin Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, dünyada her yıl 10 milyon kişinin kansere yakalandığını, 2020 yılında dünyada her yıl 20 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıkacağının tahmin edildiğini söyledi. Kanserin, kalp hastalıklarından sonra ikinci en sık ölüm nedeni olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tuncer, çocuklarda da 1-14 yaş arasında kanserin beşinci en sık ölüm nedeni olduğunu, kanser ölümlerinin en fazla 55-65 yaşları arasında görüldüğünü belirtti. Türkiye’de, akciğer ve meme kanserinden ölümler yıllar içerisinde artış gösterirken, mide kanserinden olan ölümlerin gün geçtikçe azaldığını bildiren Prof. Dr. Tuncer, kanserli hasta sayısının son 15 yılda yüzde 33 oranında arttığına, buna rağmen, 2050 yılında her 10 kanserliden 8’inin tedavi edilebilecek duruma geleceğine işaret etti.

Bildirim az

Kanserden ölümlerin en aza indirilmesi için erken teşhisin önemine değinen Prof. Tuncer, Türkiye’de kanserli hasta sayısı bildiriminin yılda ortalama 60 bin olduğunu, ancak bu sayının 100 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Prof.Dr. Tuncer, 40 bin dolayında hastanın, sağlık merkezlerinde kayıtların düzenli tutulmaması ve kayıt merkezlerine bildirimde bulunulmayışı, bazı hastaların hastalıklarının farkında olmayışları gibi nedenlerle kayıt altına alınamadığını söyledi. Kanserli hasta bildirimini artırmak ve erken teşhisi sağlamak amacıyla Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmaları anlatan Prof. Dr..- Tuncer, meme, over, cerviks ve cilt kanserlerinden kaynaklanan ölümleri azaltmak amacıyla başlattığı “Kanser Tarama ve Araştırma Merkezleri Projesi”nin Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi. Oluşturulan “Kanser Erken Teşhis Merkezlerine” aylık ortalama 250 başvuru yapıldığını, tarama sayısının 40, mamografi sayısının 70, ultrason sayısının ise 100 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, 2005 yılı için bu rakamlarda yüzde 100’lük artış hedeflediklerini kaydetti.

Çevre ve kanser

Kanserin önlenmesi amacıyla özellikle çevre ve kanser ilişkisine önem verdiklerini anlatan Prof. Dr. Tuncer, bu amaçla, çeşitli illerde çevreyle ilgili bazı epidemiyolojik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Prof. Dr. Tuncer, Türkiye’nin jeolojik yapısı nedeniyle dünyadan bin kat fazla görülen mezotelyoma (akciğer zarı) kanserinin yok edilmesi için bilimsel çalışmaların yürütülmesi amacıyla “Ulusal Mezotelyoma Kurulu” oluşturulduğunu belirtti. Prof. Dr. Tuncer, “Bütün bu çalışmalar multidisipliner bilimsel bir Enstitü altyapısının kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı Ulusal Kanser Enstitüsü tarzında yeniden yapılanmaktadır” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı hedeflerini de sıralayan Prof. Dr. Tuncer, 65 yaş altı nüfusta görülen kanserde yüzde 15, akciğer kanserinde yüzde 20 azalma, 40 yaş üstü kadın nüfusun yüzde 90’ının düzenli meme taraması yapmasını sağlamak ve erken tanısı mümkün kanserlerde tanı evresi süresini azaltmayı amaçladıklarını kaydetti.