35’TEN SONRA ÇOCUK ZORLAŞIYOR

Alman Kültür Merkezi ve Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle, Alman Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta, Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Derneği Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, çocuk sahibi olmanın insanın doğasında var olan psikolojik ve sosyal bir ihtiyaç olduğunu belirterek, çocuksuzluğun ömrünün de insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tavmergen sigaranın anne-baba olmayı güçleştirdiğini, 35 yaşın üzerinde çocuk sahibi olma şansının da gittikçe azaldığını belirtti.

Bundan 16 yıl önce, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir Tüp Bebek Merkezi’nin kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Tavmergen, Türkiye’nin ilk tüp bebeğinin de 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi’nde dünyaya geldiğini ifade etti.

Tüp bebek konusunda çok titiz çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tavmergen, “Kadın ve erkek üzerinde tüm tetkikler yapıldıktan sonra tüp bebek yöntemine başvurulmalıdır” dedi. 35 yaş ve üzeri kadınlarda tüp bebek yöntemiyle gebe kalınmanın zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Tavmergen, kadınların yaşlarına göre gebe kalma şanslarını şu şekilde sıraladı:

“Tüp bebek yöntemiyle, 34 yaşındaki bir kadının gebe kalma şansı yüzde 45, 35-39 yaş arasında yüzde 28, 40-45 yaş arası kadınlarda gebe kalma şansı ise yüzde 15 kadardır.”

35 yaş ve üzeri kadınlarda yumurta sayısının azalmasından dolayı gebe kalmanın zor olacağını kaydeden Prof. Dr. Tavmergen, bu yaşlarda gebe kalmanın olumsuz etkilerinin de olabileceğini ifade etti.

Ömrünün bir döneminde sigara içmiş ya da halen sigara içmekte olan kadınların, sigara içmeyenlere oranla çok daha zor gebe kalacağını söyleyen Prof. Dr. Erol Tavmergen, “Sigarayı yalnızca kadının değil; erkeğin de içmemesi gerekiyor. Çünkü sigara; kadınların yumurta, erkeklerin de sperm kalitesini düşürüyor” dedi.

Sigara içen erkeklerin bebeklerinin olma şansının yüzde 40 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Tavmergen, bu oranın kadınlarda yüzde 21 olduğunu ifade etti.