26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Sağlıklı yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğuna inan HAYAD, bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan “26 Ekim HASTA HAKLARI GÜNÜ” nedeniyle “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”nın ele alınacağı bu toplantıda sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz.
Saygılarımızla,
HAYAD
YÖNETİM KURULU

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
NE GETİRİYOR-NE GÖTÜRÜYOR”

PROGRAM
10.30-11.00 Karşılama ve açılış
11.00-11.30 HAYAD hizmet plaketlerinin sunumu

11.30-12.30 Konferans
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
“Sağlıkta Dönüşüm Programının Halka ve Hekimlere Yansıması”
12.30-12.45 Sorular ve tartışma
12.45-13.30 Yemek arası

13.30-15.15 Panel
Moderatör Dr. Osman Öztürk

Dr. Gökhan Yıldırımkaya
“Sağlıkta Dönüşüm Projesi”

Prof .Dr. Şebnem Korur Fincancı
“Sağlıkta dönüşüm Programı ve
Etik İlkeler”

Dr. Erkan Kapaklı
“Sağlıkta Dönüşüm Programında
Aile Hekimliği”

İsmail Hakkı Tombul
“Sağlıkta Dönüşüm Programının
Sağlık Çalışanlarına Etkisi ve
Ne Yapılmalı”

15.15-15.30 Sorular ve tartışma

23 EKİM 2004 İSTANBUL TABİP ODASI DT.SEVİNÇ ÖZGÜNER SALONU

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEGİ
19 Mayıs Cd.Alkaranfil Sk. No: 2/13 Şişli-İSTANBUL
TEL: 0212- 248 35 49 FAKS: 0212 233 04 42
WEB: hayad.org.tr- e-posta: [email protected]