Genel SağlıkHABERLER

14’ÜNCÜ ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ BODRUM’DA BAŞLADI.

Kongreye nöroloji, göğüs hastalıkları, psikiyatr ve kulak-burun-boğaz hekimi ve teknisyenlerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik sağlık çalışanı katılacak.

14’üncü Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Bodrum’da başladı.
Kongrede ‘uyku hakkındaki her şey’ masaya yatırılacak.
10 Ekim’e kadar sürecek kongrede, sürücülerin direksiyon başında uyuma riskleriyle ilgili olarak 13 Avrupa ülkesini kapsayan araştırma sonuçları da açıklanacak.
Kongrede, uykunun trafik kazaları ve diğer hastalıklarla ilişkisi üzerinde de durulacak.
‘Uykunun tüm boyutlarının masaya yatırılacağı 14’üncü Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Bodrum’da başladı. 10 Ekim’e kadar sürecek kongrede, 13 Avrupa ülkesinde yürütülen ve sürücülerin direksiyon başında uyuma risklerini belirleyen Uyku-Uyanıklıklarını Belirleme Araştırması’nın sonuçları da açıklanacak. Uyku ve sorunlarının depresyon ve baş ağrısı gibi hastalıklarıyla ilişkilerinin de irdeleneceği kongreye nöroloji, göğüs hastalıkları, psikiyatr ve kulak-burun-boğaz hekimi ve teknisyenlerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik sağlık çalışanı katılacak.
Bodrum Hilton Oteli’nde düzenlenen 14’üncü Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi üç bölümden oluşuyor.  Bilimsel Programın yanı sıra, Polisomnografi (Uyku testi) Kursu ve Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kursu düzenlenecek ve Uyku Tıbbı Yeterlilik Sınavı yapılacak. Kongreye aynı zamanda uyku tıbbının vazgeçilmez elemanları olan Uyku Teknisyenleri Kongresi de eşlik edecek. 2’inci Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi’nde uyku laboratuarları ile ilgili en son gelişmeler ve uyku teknisyenlerinin eğitim sorunları ele alınacak.
Uyku ve sürücüler Avrupa araştırması
14’üncü Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi’nde Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği tarafından yürütülen ve 13 Avrupa ülkesinde aynı anda yürütülen Sürücülerin Uyku-Uyanıklık Belirleme Araştırması’nın sonuçları da açıklanacak. Araştırma,  sürücülerin direksiyon başında uyuma risklerini ortaya çıkarmak üzere düzenlenen anket sonuçlarından oluşuyor.
Uykusuzluk kazalara yol açıyor
Uyku bozukluklarının neden olduğu meslek hastalıkları ve trafik kazaları konusunda kötü bir karnesi olan Türkiye için bu kongre ayrı bir önem taşıyor. Nüfusun yüzde 10’nun kronik uykusuzluk yaşadığı Türkiye’de uykusuzluğa bağlı olarak en fazla trafik kazaları yaşanıyor. Dünyada trafik kazaları konusunda her zaman ilk 10 sırada yer alan Türkiye’de, trafik kazalarına uyku apnesi neden oluyor. Uykuda sıkça nefes durması ile beliren uyku apnesi, trafik kazalarında 4 kata varan artışlara neden oluyor.
Uykunun bütün boyutları!
Nöroloji, göğüs hastalıkları, psikiyatr ve kulak-burun-boğaz hekimlerinin ve teknisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek kongrede; uyku hastalıklarını tanı ve tedavi yöntemleri, tetkiklerde kullanılan cihazların ve laboratuvarların özellikleri, bilimsel çalışma üretme araçları ve uyku bozukluklarının neden olduğu kazalar, hastalıklar hakkındaki proje çalışmaları değerlendirilecek. 
İnternet çocukları(!) ve uyku!
Kongrenin en önemli konularından biri de teknolojik gelişmelerin özellikle çocukların ve genç kuşağın uykularına yönelik etkileri olacak.  TV seyretme ve internette zaman geçirme sürelerinin uzamasıyla çocukların ‘uyku yoksunluğu’ içinde büyümelerinin sakıncalarının ele alınacağı kongrede, uyku sorunlarının çocukların zihinsel ve fiziksel gelişme geriliği üzerindeki etkileri tartışılacak.
Yumurta tavuk; baş ağrısı, depresyon ve uyku bozukluğu!
Uykuda yaşanan anormal hareketlerin, epilepsi krizleriyle karıştırılmasının sonuçlarının ele alınacağı kongrenin en ilgi çekici başlıklarından biri de, uyku bozukluklarının diğer hastalıklarla ilişkisi olacak.  Uyku bozuklukları ile özellikle baş ağrısı ve depresyon arasında doğrudan bağlantı bulunuyor. Baş ağrısı uykuya dalma süresini, uyku derinliğini, uyku devamlılığını bozan bir neden olabildiği gibi uyku bozuklukları da baş ağrısı için tetikleyici bir faktör olabiliyor.  Uykusuzluk hastalığı olan insanlarda sıklıkla görülen depresyonun, kişilik bozukluklarının, psikososyal stres ile alkol ve madde bağımlılığının uyku ile ilgili karşılıklı etkileşimi üzerinde durulacak.
çocuklarda büyüme geriliği!
Uyku bozukluklarının neden olduğu; çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, obezite, ileri yaşlarda bunama tehlikesi, kanser riski, kalp hastalıkları riski, hipertansiyon, cinsel aktivite bozukları gibi konular da ele alınacağı kongrede, akılcı ilaç kullanımları, nörolojik, psikolojik ve solunumsal hastalıkları da değerlendirilecek.

 

Yerli ve yabancı birçok hekimin bir araya geldiği ve konuşmacı olarak katıldığı kongrede, ele alınacak konular arasında uyku apnesi, uykuda hareket bozuklukları, uykuda diş gıcırdamaları, huzursuz bacak sendromları gibi halk arasında sıkça rastlanan hastalıklar da yer alıyor.