Genel SağlıkHABERLER

112 ÇALIŞANLARINA DÖNER SERMAYE MÜJDESİ

Sağlık-Senin açtığı davada Mahkeme, 112 Acil Çağrı Hizmetlerinde görev yapan Acil Tıp Teknikerlerinin (ATT) riskli birimlerde çalıştığına hükmederek

Sağlık-Sen’in açtığı davada Mahkeme, 112 Acil Çağrı Hizmetlerinde görev yapan Acil Tıp Teknikerlerinin (ATT) riskli birimlerde çalıştığına hükmederek, döner sermaye ek ödemelerini riskli birim katsayısından alması gerektiğine karar verdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı A ve C tipi acil servis istasyonlarında çalışanlara acil hizmet faaliyeti yürüttükleri halde döner sermaye yönetmeliğinde belirtilmediği gerekçesiyle riskli birim farkı ödenmiyor.

Sağlık-Sen’in bu konuda Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne açtığı davada mahkeme, acil tıp teknikerlerinin, acil hizmet faaliyetinin taşıdığı risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, riskli birim farkı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkemenin bu kararı, döner sermayelerini riskli birim katsayısından aldığında ortalama 200-250 TL ek kazanç sağlayacak olan binlerce Acil çalışanını umutlandırdı.

Yargı kararının ilk niteliğinde olduğunu belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, acil servis çalışanlarının tamamının yürüttükleri faaliyetlerden kaynaklanan risk taşıdıklarını belirterek, “209 Sayılı Döner Sermaye yönetmeliğinde riskli birim olarak yer alan acil servislerin hastanelerle entegre olan servislerle sınırlı tutulması yanlıştı. Aynı riskleri taşıdıkları halde, A ve C Tipi denilen hastanelerden bağımsız acil servis istasyonlarındaki binlerce çalışan hakları olan riskli birim katsayısından yararlandırılmıyor. Bakanlığın bu haksızlığı sona erdirmek için yargı kararı çerçevesinde düzenleme yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.