Genel SağlıkHABERLER

112 ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MAHKEME KARARI

Türk Sağlık-Sen’in 112 Acil Sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödemesiyle ilgili Mahkeme Kararı …

112’ler ile ilgili Mahkeme Kararı

Türk Sağlık-Sen’in 112 Acil Sağlık çalışanlarının yürüttükleri hizmetlerin acil servis kapsamında değerlendirilerek özellikli birim katsayısı üzerinden döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmaları için başlattığı hukuki mücadele ve bu yönde Şanlıurfa İdare Mahkemesinde Türk Sağlık-Sen bölge avukatı aracılığı ile ilk olarak açılan davanın olumlu sonuçlandığını duyurmuştu.

Şanlıurfa İdare Mahkemesinin konu ile ilgili verdiği karar Türk Sağlık-Sen bölge avukatımına ve Türk Sağlık-Sen üyesinin görev yaptığı kuruma tebliğ edilmiştir. Söz konusu mahkeme kararında ;

112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan personelin yürüttüğü hizmetlerin acil sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve vakalara müdahale sırasında ve ambulansla gidiş gelişlerde risk altında bulundukları için riskli birimler için öngörülen katsayı üzerinden döner sermaye ek ödemesi yapılması gerektiği gerekçelerine yer verilmiştir.

Anılan mahkeme kararının 112 Acil Sağlık hizmetleri çalışanları için oldukça önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu mahkeme kararı çerçevesinde dava açmak sureti ile özellikli birim katsayısı üzerinden döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak personelin bölge avukatlarımız aracılığı ile bireysel olarak dava açmaları gerektiğini dile getirdi.

Açılan ve açılacak davalar neticesinde Sağlık Bakanlığının bir düzenleme yapması için bakanlığa başvuracaklarını belirten Kahveci bu kararın tüm 112 çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.