Genel SağlıkHABERLER

11. ULUSAL AĞRI KONGRESİ 20-23 MAYIS TARİHLERİNDE POİNT HOTEL BARBAROS’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1986 yılında kurulan Türk Algoloji-Ağrı Derneği tarafından 11. Ulusal Ağrı Kongresi 20-23 Mayıs tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta düzenlendi. Algoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirürji, Ortopedi ve travmatoloji, Onkoloji gibi disiplinlerden 400’ün üzerinde hekimin katıldığı kongrede ağrı mekanizmaları, başağrıları, bel ağrıları, kanser ağrıları ve bu ağrılara karşı uygulanan farmakolojik ve girişimsel yöntemler ile cerrahi girişimler irdelendi.

Ağrının, sağlık kurumlarına başvurunun en sık nedeni olduğunun vurgulandığı kongrede, ağrı ile yaşayan kişinin yaşam kalitesinin azaldığı, günlük aktivitelerinin engellendiği, iş ve sosyal ilişkilerinde bozulmalar yaşadığı, bu nedenle ağrı tedavisinin hastalıktan bağımsız olarak ele alınması gerekliliğinin önemine değinildi.

Dünya Ağrı Enstitüsü/WIP ve Türk Algoloji-Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine, “Ağrı ve ağrıya bağlı durumların yetersiz tedavisi, hasta ve ailesinin yaşam kaliteleri üzerine yıkıcı etkilerde bulunmaktadır. Kronik ağrı tanısı alanların %25’i işlerini kaybetme, %22’si ise depresyon riski ile karşı karşıyadırlar. Kronik ağrıları etkin bir şekilde önleme ve tedavi stratejisinin yetersizliği sadece hastalara gereksiz bir yük getirmekle kalmayıp; zamanın, paranın ve sağlık sisteminin kaynaklarının da verimsiz şekilde harcanmasına neden olmaktadır” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve kongre bilimsel başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu ise, “Ülkelerin gelişmişlik derecesinin ağrıya sahip çıkmakla belirlediği biliniyor. Örneğin opioid kullanımı bunlardan birisi. Opioidler-morfin türevlerinin hekimler tarafından yazılması ve hastalar tarafından kullanılması konusunda ülkemizde hala “opiofobi” adını verdiğimiz bir korkunun bulunduğu yapılan araştırmalar ile belirlenmiş durumda…” dedi.

Ülkemizin ağrı konusunda diğer birçok ülkeye örnek olarak teşkilatlandığını söyleyen Prof. Erdine buna rağmen Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinde hala sorunların devam ettiğini belirtti.

Kongrede dünyaca ünlü uzmanların sunumlarının yanısıra özellikle genç hekimlere yönelik ve ücretsiz olarak düzenlenen bir panel de gerçekleştirildi.

Türk Algoloji (Ağrı) Derneği hakkında

Türk Algoloji (Ağrı) Derneği ülkemizde Ağrı Bilimi’ne ilginin artması, bu konuda kurumsal çalışmaların yaygınlaşması, yeniliklerin izlenmesi, bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için çeşitli alanlarda üyeleri ile birlikte konu ile ilgili tüm hekimler için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu amaçla ilgili olarak sorumluluk alanında çalışmalar, kongre ve konferans organizasyonları yapılmaktadır. Ayrıca bunlara paralel olarak uluslararası ilişkiler geliştirilmektedir. Bilimsel araştırmalara destek verilmekte ve yeni araştırmaların yapılması teşvik edilmektedir.

Türk Algoloji Derneği, İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Ağrı Ünitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Serdar Erdine başkanlığında ağrı ile doğrudan ilgili tıp dallarını kapsayan ağrı ünitelerinin kurulmasını ve gelişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.