100 BİN HEKİM YETER Mİ ?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Gençay Gürsoy, Türkiye’deki 100 binin üzerindeki hekimin, iyi bir istihdam politikasıyla ülkenin hekim ihtiyacını karşılamaya yeteceğini savundu. Gürsoy, İstanbul Tabip Odası’nda düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yaklaşık 10 gündür İstanbul’da çeşitli sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiğini, düzenlediği basın toplantısında da sağlık sorunlarının sorumlusu olarak TTB’yi gösteren açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

”Bu hedef şaşırtma çabalarına karşı kendimizi savunma amacıyla bu toplantıyı düzenledik” diyen Gürsoy, Akdağ’ın, Türkiye’deki temel sorunun, hekim eksikliği olduğunu ifade ettiğini kaydederek, şöyle konuştu: ”Türkiye’deki 100 binin üzerindeki hekim, iyi bir istihdam politikasıyla ülkenin hekim ihtiyacını karşılamaya şimdilik yeter bir sayıdır. Türkiye’de hekim yetiştirmeden çok kalitenin düzeltilmesi sorunu vardır.

Sayın Bakan da bilsin ki, Türkiye’nin temel sorunu hekim eksikliği değildir. Bu zamana yayılarak çözülebilir. Asıl sorun, doğru istihdam, doğru yönetim ve ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ adlı uygulamadan dönülmesidir. Bundan dönülmediği takdirde, hekim sayısını 3 misline çıkarsanız da Türkiye’de hiçbir sorunu halledemezsiniz. Bugünkünden beter bir sorunla yüz yüze gelirsiniz. İşsiz hekimler gösteriler yapmaya başlar. Bugün de bunların işaretleri verilmiştir.”

İSTANBUL’DA MECBURİ HİZMET

Gürsoy, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, İstanbul’un mecburi hizmete dahil edilebileceğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, Bakan Akdağ ile 2 hafta önce görüştüklerini, kendilerine böyle bir sorundan bahsetmediğini söyledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden, yaklaşık 500 boş pozisyona pratisyen hekim atamasının yeterince başvuru olmadığı için karşılanamadığını öğrendiğini anlatan Gürsoy, şunları söyledi:

”İl Sağlık Müdürlüğü bunu herhangi bir şekilde duyurmamış. Sadece kadro fazlası olan Muğla, İzmir, Denizli, Antalya gibi illerdeki doktorlara teklif götürülmüş. Onlar da ekonomik sebeplerden dolayı kabul etmemiş. Doğru. Doktorun oralarda aldığı maaşla yaşaması mümkündür, ama İstanbul’da yaşamak kolay değildir. Bunu da mecburi hizmetle halletmeye kalkmak ya da böyle düşünmek çok da akla yatkın bir çözüm değil.” Toplantıda daha sonra İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, TTB Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odasının ”Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a açık mektup” başlıklı bildirisini okudu.