Genel SağlıkHABERLER

1.ULUSLARARASI TIBBİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ

24 -26 Kasım 2011 / Side / Antalya

Bilindiği gibi, tıbbi sosyal hizmetlerin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan hastaların, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını çözerek tedavi sürecinden yarar sağlanması ve sağlığına en kısa sürede kavuşarak toplumsal yaşamına etkin ve mutlu bir birey olarak dönmesini sağlamaktır. Bu çerçevede kongrenin amacı, tıbbi sosyal hizmetin ne olduğunu, hasta gruplarının tıbbi sosyal hizmete ne derece ihtiyaç duyduklarını ve sorunlarının çözümü ve sağlıklarına kavuşmaları açısından önemini ve etkinliğini bilimsel çalışmalar ve uygulama örnekleri ile ilgililere ve kamuoyuna anlatmak, yabancı ülkelerdeki deneyimleri paylaşmak ve değerlendirmek, böylece ülkemizin tıbbi sosyal hizmet politikasının oluşturulması için tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini almak şeklinde olacaktır.

Organizasyonu Sağlıklı Nesiller Derneği tarafından üstlenilecek kongre kapsamında, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversiteler, AÇSAP, SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Araştırma Kurumu, Birleşmiş Milletler, SGK ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

24 – 26 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılması planlanan 1. Uluslararası Tıbbi Hizmet Kongresi’nin başarıyla gerçekleşmesi ve amaçlanan faydanın sağlanabilmesi için başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere, akademisyenlerin, sağlık yöneticilerinin, ilgili tüm tarafların işbirliği ve katılımını bekliyor, göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ediyoruz.

Enginer BİRDAL
Sağlıklı Nesiller Derneği
Genel Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkanlar
Prof. Dr. Recep AKDAĞ / Sağlık Bakanı
Fatma ŞAHİN / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Kongre Başkanı
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN / S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü

Yürütme Komitesi Başkanı
Dr. Sencar TEPE / S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Müd. Yrd.

Düzenleme Heyeti
İsimler soyadına göre alfabetik dizilmiştir.
Fatma AKAY
Kürşat ALDEMİR
Serhan BALKANAL
Enginer BİRDAL
Dr. Ali EDİZER
Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Dr. Serdar MERCAN

Kongre Konu Başlıkları

• Tıbbi Sosyal Hizmetin Tanımı ve Süreç
o Tıbbi Sosyal Hizmetin Tanımı
o Dünyada Tıbbi Sosyal Hizmetin Gelişimi
o Türkiye’de Tıbbi Sosyal Hizmetleri
• Tıbbi sosyal Hizmet ve Hasta Hakları
• Tıbbi Sosyal Hizmetin Mevzuatı
• Tıbbi Sosyal Hizmet, Psikososyal Destek ve Hastaların Manevi İhtiyaçları
• Tıbbi Sosyal Hizmet ve Ekip Çalışması
• Tıbbi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Sistemleri
• Tıbbi Sosyal Hizmet, Personel Eğitimi ve Yeterliliği
• Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Psikiyatri
• Kronik Hastalıklar ve Tıbbi Sosyal Hizmet
• Acil Servis Uygulamalarında Tıbbi Sosyal Hizmet
• Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Onkoloji
• Sosyal Dışlanmaya Maruz Kalan Hasta Grupları için Tıbbi Sosyal Hizmet