VAKIF HASTANELERİ DE ÖZEL HASTANE KAPSAMINDA

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, vakıf üniversitelerine ait hastaneleri de özel hastane kapsamına aldı.

Buna göre, şu anda faaliyette olan vakıf hastaneleri, 27 Mart 2004’e kadar yönetmeliğe uygun hale gelecek. Hastane yatak ücretleri Toptan Eşya Fiyat Endeksi’ne (TEFE) göre belirlenecek ve bir yıl dolmadan artış yapılmayacak.

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, vakıf üniversitelerine ait hastaneler de özel hastane kapsamına alındı. Başka amaçla inşa edilmiş binaların özel hastane binasına dönüştürülmesi halinde dönüştürme ve tadilat işleminden önce Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin alınacak. Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usulsüzlük ve noksanlık bulunmaması kaydıyla Sağlık Bakanlığı’na intikal ettiği tarihten en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak. Daha önce başka amaçla yapılan binalar sonradan özel hastane binasına dönüştürülemez ve özel hastane olarak kullanılamazken, bundan sonra tadilat işleminden önce Bakanlıktan ön izin alınması kaydıyla özel hastaneye dönüştürülebilecek.

EN AZ 5 YIL HEKİMLİK

Özel hastane mesul müdürün, daha önce kamuya ait bir hastanede en az 5 yıl hekimlik yapması gerekirken, yeni yönetmelikle özel hastane mesul müdürünün Türkiye’deki herhangi bir hastanede en az 5 yıl hekimlik yaptığını göstermesi yeterli olacak. Özel hastanelerin laboratuvarlarında çalışan uzmanların, kadrolu uzman tabip olarak çalıştırılması zorunlu olmayacak. Doğrudan gün ışığı almayan, ziyaretçi ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sağlık ve istirahatını olumsuz etkileyecek mekanlarda hasta odası yapılamayacak. Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları için ayrılmış kliniklerinde de hastane enfeksiyonlarını önlemek amacıyla uyulması gereken kurallar da belirlendi.

FAKİR HASTAYA ÜCRETSİZ TEDAVİ

Özel hastanelerde fakir ve muhtaç hastaların tedavileri için ayrılan yataklarda, acil olarak müracaat eden ve başka bir kuruma nakledilmesi tıbben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastaların da tedavileri ücretsiz olarak yapılacak.

Yönetmelik kapsamında olan ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bakanlık tarafından ruhsatlandırılan özel hastaneler ile devir işlemleri süren özel hastaneler, 27 Mart 2002 tarihine kadar imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip yapı kullanma izni belgesi aldıklarını belgelemek zorunda olacaklar. Durumlarını bu süre içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirmeyen özel hastanelerin ruhsatnameleri geri alınacak.

ÜCRETLER TEFE’YE GÖRE BELİRLENECEK

Şu anda faaliyette olan vakıf üniversitelerine ait hastaneler ise bina ve fiziki alt yapı şartları hariç yönetmelikteki tüm unsurlara 27 Mart 2004 tarihine kadar uygunluklarını sağlayarak bakanlık tarafından ruhsat alacak. Özel hastanelerde gündelik yatak ücretlerinin bakanlıkça belirlenen fiyatlar, diğer tıbbi uygulamaların ise Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı asgari ücret tarifeleri üzerinden faturalandırılması kaldırıldı. Bunun yerine özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri en son ücret tespit tarihi esas alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü’nce her yıl belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi’ndeki (TEFE) bir yıllık artış oranları göz önünde bulundurularak bakanlık tarafından belirlenecek ve belirlenen gündelik yatak ücreti bir yıl geçmeden artırılamayacak.