TÜRKİYE’YE AB’DEN BİR ÇALIM DAHA

Türkiye’nin üyesi olabilmek için yıllardır varını yoğunu ortaya koyduğu Avrupa Birliği, bir proje için Sağlık Bakanlığı’na verdiği 100 bin Euro’luk hibe krediyi geri aldı.

Türkiye’nin bir çok alanda ard arda reformlar yaparak adaylık sürecini hızlandırmaya çalıştığı ve üyesi olabilmek için yıllardır varını yoğunu ortaya koyduğu Avrupa Birliği, bir proje için Sağlık Bakanlığı’na verdiği 100 bin Euro’luk hibe krediyi geri aldı.

Türkiye’nin bir çok alanda ard arda reformlar yaparak adaylık sürecini hızlandırmaya çalıştığı ve üyesi olabilmek için yıllardır varını yoğunu ortaya koyduğu Avrupa Birliği (AB), bir proje için Sağlık Bakanlığı’na verdiği 100 bin Euro’luk hibe krediyi geri aldı.

AB, bakanlığın hazırladığı, ”Gecekondu Bölgelerinde Bilgi-Eğitim-İletişimin Yaygınlaştırılması ve Savunulması Projesi”nin süresinin uzatılmadığını ve fon transferinin yanlış yapıldığını bahane ederek, avans verdiği 100 bin Euro’nun iade edilmesini istedi ve bunu gerçekleştirdi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, gecekondularda yaşayan vatandaşlara aile planlaması eğitimi vermek için bir proje hazırladı. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan, ”Gecekondu Bölgelerinde Bilgi-Eğitim-İletişimin Yaygınlaştırılması ve Savunulması Projesi” ile gecekondu bölgelerinde yaşayan yetişkinlere ve erkeklere aile planlaması eğitiminin verilmesi hedefleniyordu.

Türkiye-Avrupa Birliği Nüfus Politikaları ve Programları Çerçevesinde hazırlanan proje için İstanbul, İzmir, Adana ve Şanlıurfa ‘pilot il’ olarak seçildi. Toplam maliyeti 8 milyon 832 bin 352 Euro olan projeye AB 984 bin 270 Euro katkıda bulunmayı taahhüt etti. Projenin finansman anlaşması imzalanarak AB katkısının ilk aşaması olarak 100 bin Euro’luk kısmı AÇSAP banka hesabına transfer edildi. Ancak tam bu sırada ilginç bir gelişme yaşandı. AB, program süresinin uzatılılmadığı ve fon transferinin yanlış yapıldığını bahane ederek avans verilen paranın geri verilmesini talep etti ve 100 bin Euro’yu Sağlık Bakanlığı’ndan aldı.

Bu arada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve AÇSAP işbirliği ile üreme sağlığı ve aile planlaması konularında mevcut durumu saptamak için bir saha araştırması yapıldı.

”Gecekondu Bölgelerinde Bilgi-Eğitim-İletişimin Yaygınlaştırılması ve Savunulması Projesi” AB Komisyonu’nun gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü nüfus politikaları ve programları çerçevesinde hazırlanmıştı.

Yusuf Ziya Erarslan