TEKNOLOJİK ÇAĞIN BEBEK VE ÇOCUKLARINI BEKLEYEN TEHLİKE

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle televizyon, bilgisayar, video oyunları ve cep telefonları günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Bu da çocukları çeşitli şekillerde etkilemektedir. Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümü’nden Dr. Arzu Özgeneci, çocukları teknoloji çağında bekleyen tehlikelerden nasıl korumak gerektiğine dair ipuçları veriyor.

0-2 yaş: Amerikan Çocuk Akademisi asla ekranla karşılaşmamalarını öneriyor. Yapılan araştırmalar 1 yaş altında günde 2 saatten fazla televizyon seyreden çocukların dil gelişiminin diğer çocuklara oranla 6 kez daha geride olduğunu saptamıştır.

2-5 yaş: Bu yaşlar arasındaki çocukların televizyon izlemek yerine zamanlarını oyunlara ve sosyalleşmeye ayırmaları yerinde olur. Bu yaş arasındaki çocukların sadece 1 saat televizyon izlemeleri önerilir. Ancak anne babaların şiddet sahnesi içermeyen programlar özellikle çizgi filmlerle sınırlandırmaları önerilir. Çocuklar bir programı defalarca seyretmeyi sevdikleri için programları kasete alabilirsiniz.

6-11 yaş: Okuma ve ödevlere harcanan zamanı kısıtlamaması açısından bu yaş çocuğunun televizyon seyretmesi kontrol edilmelidir. Araştırmalar, çoocuğun günde 1-2 saat televizyon seyretmesinin okul başarısını, özellikle okuma konusundaki cerimini dikkate değer bir biçimde olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu yaş çocukları için kaliteli programlar azdır; o nedenle, ya çizgi filmleri yada yetişkinlere yönelik programları izlerler. Aileler, bu yaş grubuna yönelik kaliteli programları (doğa ile ilgili programlar, durum komedileri gibi) aramak zorundadırlar. Bu yaş çocukları, okul öncesi yaştaki çocuklar gibi çizgi filmleri sever ve oradaki kahramanlarla özdeşleşir.Bu tip programların “saldırganlık” yönü asgariye indirilmeli ve “hayali yönü” olduğu vurgulanmalıdır.

Teknoloji çağın çocuklarını ilerleyen yıllarda ne gibi tehlikeler bekliyor?

Televizyonun çocukların hayatında önemli bir etkisi vardır. Televizyonun etkisi; televizyonun karşısında geçirilen süre, yaş, kişilik, televizyonun yalnız mı anne babayla mı birlikte seyredildiği, seyredilen materyalle ilgili olmasına bağlıdır. Televizyonun olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için şiddet içeren filmleri anne babaların engellemesi gerekir. Çünkü bir çok araştırma, şiddet mesajları ile dolu filmlerin çocuklarda korku davranışında artmaya saldırgan ve şiddete karşı duyarsızlaşma gibi olumsuz etkileri var olduğunu söylüyor. Aşırı teknoloji bağımlısı olmak obeziteyi de körüklüyor.

7-12 yaş arası aşırı televizyon seyretmek ev ödevine ayırdığı zamanı azaltmakta ve yaratıcı oyun kabiliyetini azaltmaktadır. Dolayısıyla anne babaların okul çağı çocuklarda programlarını seçerek belgesel ve öğretici programları spor müzik içerikli programları 1-2 saatle sınırlayarak yardımcı olmalıdırlar. Televizyon seyretmek pasif bir iştir. Yaratıcılığı azaltır. Arkada televizyonun açık olması bile oyun süresini azalttığı görülmüş, bunu çocuk doktorları pasif içicilik ile eşdeğer olduğunu göstermişlerdir.

Günümüzde çocuklar cinsel, cinsel öğe bulunan bir çok mesajla karşı karşıya kalmaktadırlar, (televizyon, dergiler, reklamlar, müzik, sinema ve internet). Televizyon cinsellikle ilgili tutumun sorumluluklarını ve tehlikeleri hakkında çocuk ve gençleri eğiten önemli bir araç olabilir. ABD’de, “Kaiser Family Foundation” adlı bir kuruluşun yaptığı araştırmaya göre; prime timeda yayınlanan 4 programdan 3’ü cinsel içerikli mesajlar vermektedir.

Durum komedilerinin %84’ü cinsel içeriklidir. Ancak, 10 programdan birisinde, cinselliğe bağlı tehlike ve sorumluluklardan söz edilmektedir.

Amerikan Hastanesi
Pediatri Bölümü
Dr. Arzu Özgeneci