Genel SağlıkHABERLER

SES HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE LAZER KULLANIMI

“Tam olarak odaklandığında dokuyu keskin bir bistüri gibi kesen ve kısmen kanama kontrolü sağlayan veya uygulanan dokuyu buharlaştırma fonksiyonu olan lazer, özellikle ses tellerinde gelişmiş olan nodül, polip, kist, granülom ve yapışıklık gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkin bir tedavi aracı. Ses tellerinin felçlerinde ve erken dönem gırtlak kanserinin tedavisinde de kullanılan lazerin ses tellerindeki en önemli avantajı ses teline zarar vermeden müdahalenin yapılabilmesine olanak vermesidir.”

Profesyonel iş hayatında yoğun olarak sesini kullanan insanlarda(ses sanatçıları, öğretmenler, call center çalışanları, sürekli olarak iş konuşmaları yapanlar ve konferans verenler) ses hastalıklarına sıkça rastlanır. Beraberinde sigara içiciliği, kronik üst solunum yolları enfeksiyonu ve reflü hastalığıda bulunuyorsa ses kısıklığı sorunu daha ön plana çıkar. Ses sorunlarına yol açan bir diğer durumda ortamda kimyasal madde, boya veya tebeşir tozu gibi boğaz ve ses tellerini irite edecek faktörlerin bulunmasıdır. Özellikle yüksek tonda uzun süreli konuşmaların yapılması ses tellerinde şişmeye(ödem) ve küçük kanamalara yol açmaktadır. İritasyonun süreklilik kazandığı durumlarda ise ses tellerinde nodül ve/veya polip gibi iyi huylu ancak sürekli ses kısıklığına yol açabilecek rahatsızlıklarla karşılaşmak mümkündür. Bir kısmında cerrahi müdahalenin gerekebileceği bu tür hastalıklarla karşılaşmamak için ses kullanımına dikkat edilmeli, uzun süreli konuşmaların yapıldığı durumlarda zaman zaman konuşmaya kısa aralar verilerek su içilmelidir. Tüm diğer sağlık problemleri gibi bu tür rahatsızlıklardan korunmak için sigaradan mutlaka uzak durulmalıdır. Bir haftayı aşan ses kısıklıklarında ise bir KBB doktoruna başvurarak sorun ortaya konmalı ve tedavi edilmelidir. Seyrek görülmekle beraber larinx(gırtlak) kanserleri de ses tellerinde ortaya çıkan; ses kısıklığı, öksürük , boğazda yabancı cisim hissi şikayeti ile kendisini gösteren ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır.

Günlük hayatımıza compact disc çalar, barkod okuyucuları, alarm cihazları ve pointer gibi araçlarla giren ve giderek daha sık kullanır olduğumuz Lazer cihazları uzun bir süreden beri tıp alanında kullanılmaktadır. “Lazer” terimi ingilizce Light Amplification by Stimulated Emission of Radiaton’ın kısaltılmışı olup uyarılmış ışımayla ışığın güçlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Dalga boyutları farklı olan çeşitli lazer tipleri bulunmaktadır. Farklı özellikleri olan lazerler kullanım amaçlarına göre seçilmektedir. Bazı lazer ışınları tam olarak odaklandığında dokuyu keskin bir bistüri gibi keserken kısmen de kanama kontrolü sağlar. Bazı lazerlerde ise kesmekten ziyade kanama kontrolü özelliği daha belirgindir ve bir kısmında uygulanan dokuyu buharlaştırma fonksiyonları vardır. Özellikle ses tellerinde gelişmiş olan nodül, polip, kist, granülom ve yapışıklık gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkin bir tedavi aracı olan lazer, ses tellerinin felçlerinde ve erken dönem gırtlak kanserinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Lazer’in ses tellerindeki en önemli avantajı ses teline zarar vermeden müdahalenin yapılabilmesine olanak vermesidir. VKV Amerikan Hastanesi’nde medikal tedavi ile düzeltilemeyen ses tellerindeki sorunlar lazer kullanılarak tedavi edilmektedir. Hastaların operasyon sonrası hastaneye yatmaları gerekmemektedir, beslenme açısından da bir kısıtlamanın bulunmadığı bu operasyonların sonrasındaki birkaç gün sesin kullanımına dikkat etmek uzun, yorucu ve yüksek tonda konuşmalar yapmaktan sakınmak iyileşme için yeterli olmaktadır.

VKV Amerikan Hastanesi
KBB Bölümü
Doç. Dr. Tan Ergin