SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ

Sağlık sektöründe performans yönetimini teorik ve uygulama konu edinen bu kitap, ülkemizde yeterince bilgi ve tecrübe birikimi bulunmayan çok önemli bir alanda büyük bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Türkiye’de de bir süredir yaşanan, ancak hikâyesi henüz yazılmamış performans yönetimi uygulamaları, sadece betimleme yoluyla değil, mümkün olduğunca katkı ve eksiklikleri bir arada, kuramsal altyapısı ihmal edilmeden, başka ülke ve sektörlerle karşılaştırmalı şekilde ve bundan sonraki uygulamalara yol gösterici şekilde ele alınmaktadır. Bu özelliğiyle, bu eser sadece akademisyenler, kamu yönetimi ve sağlık yönetimi öğrencilerine değil; sağlık sektörü yöneticilerinden kamu yönetimindeki gelişmeleri merak eden vatandaşlara kadar geniş bir okur kitlesine de hitap etmektedir.

Kitapta, öncelikle performans yönetimiyle ilgili kuramsal altyapı ve süregelen tartışmalar ele alınmakta ve farklı ülkelerin performans yönetimi tecrübelerine yer verilmektedir. Ardından, bu genel çerçeve içinde sağlık sektörü özelinde performans yönetiminin gelişimi ve uygulamaları incelenmektedir. Teorik bir perspektif içeren bu bölümlerin ardından, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı performans yönetimi modeli çeşitli yönleriyle ve ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Son olarak, en temel sağlık hizmetleri sunucusu olan hastanelerde performans yönetimi pratiği okuyucularla paylaşılmaktadır.

Ele alınan konulardan bazıları:

Performans yönetiminin kuramsal altyapısı ve tartışma alanları
Kamu sektöründe performans yönetimi
Performans bilgilerinin kullanım alanları
Sağlık sektöründe performans yönetiminin gelişimi
Sağlık hizmetlerinde performans ölçümü
Sağlık hizmetlerinde performansa dayalı ücretlendirme
Türk sağlık sektöründe ücret ve istihdam modelleri
Sağlık Bakanlığı performans yönetim modeli
Sağlık reformu ve performans yönetimi
Sağlık Bakanlığı performansa dayalı ücret sistemi
Aile hekimliği uygulamasında performans yönetimi
Hastanelerde performans ölçümü
Sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde performans denetimi
Üniversite hastanelerinde performans yönetimi
Özel hastanelerde performans yönetimi

Editörler

Hamza ATEŞ – Harun KIRILMAZ – Sabahattin AYDIN