Genel SağlıkHABERLER

PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER ÇOCUKLARDA OBEZİTE İLE SAVAŞMAYA DESTEK OLUYOR

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan obezite ile savaşta son araştırmalar probiyotiklerin ve prebiyotiklerin erişkinlerde obeziteye bazı faydalı etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan obezite ile savaşta son araştırmalar probiyotiklerin ve prebiyotiklerin erişkinlerde obeziteye bazı faydalı etkileri olduğunu ortaya koymuştur.
Probiyotikler ve Prebiyotikler çocuklarda Obezite ile Savaşmaya Destek Oluyor
Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan obezite her yaş grubunda hızla artan bir sorun. Son dönemlerde çocuklarda oldukça sık rastlanan bu problem beraberinde birçok hastalığında ortaya çıkmasını sağlıyor. Kilosu artan çocukların fiziksel aktiviteleri azalıyor, arkadaş ilişkileri zayıflıyor, okul başarısı düşebiliyor. Daha da önemlisi güven kaybı ve benzeri ruhsal sorunlar başlıyor.
Eskişehir Osmangazi üniversitesi Araştırma Projesi kapsamında 29 Nisan 2015’de © 2015 Wageningen Academic Publishers’ın yayımladığı makalede probiyotik ve prebiyotik desteği verilen çocukların vücut kitle indeksinde anlamlı bir azalma olduğu bilgisi verildi.
*Sinbiyotiklerin yani probiyotik ve prebiyotiklerin obez çocuklarda gösterdiği etkiler üzerine yapılan araştırmaya yaşları 4 ile 17 arasında değişen, yaş ve cinsiyet açısından vücut kitle indeksi (VKİ) >95. yüzdelik dilimde olan çocuklarla kontrollü olarak yapıldı. Yaşları 5 ile 17 arasında değişen 44’ü kız, 33’ü erkek 77 çocuk ile bir aylık tedavi süreci yürütüldü. Yapılan kontrollü çalışmada gruplar ikiye ayrılarak ve ilk gruba azaltılmış kalori alımı ve artan fiziksel aktiviteden oluşan standart bir tedavi, ikinci gruba ise bir ay boyunca ek günlük probiyotik/prebiyotik desteği verildi. Bir aylık probiyotik desteği alanikinci gruptaki çocukların kilo (P<0,001) ve vücut kitle indeksinde (P<0,01) anlamlı bir azalma görüldü.
çalışmada, obez çocukların %71,4’ü yemek rejimi kısıtlaması ve artan fiziksel aktiviteden oluşan standart obezite yaklaşımının (%64,2) yanı sıra ek probiyotik/prebiyotik ile birlikte kilo verdiği görüldü. Ek olarak araştırma da bir aylık probiyotik/prebiyotik desteği kilo, VKİ, boya göre kilo, TST, UAC, bel ve kalça çevrelerinde anlamlı bir azalma sağladığı görüldü.
Probiyotik ve Prebiyotikler çocuklarda bağırsak mikrobiyotasını düzenliyor
Yapılan çalışmalarla enerji dengesi ve yağlanmada bağırsak flora bakterilerinin önemli rolleri olduğunu ortaya koyan uzmanlar probiyotik kullanımının bağırsak florasını dengelediği ve kilo kaybına yardım ettiğini açıklıyor. Prebiyotik ve probiyotik tedavilerinin bağırsak mikrobiyotası üzerine olan etkilerini düzenleyerek obezitenin tedavisi ve önlenmesinde yardımcı olduğu belirtiliyor.
Bunun yanında mide asidine dayanıklılık gösteren ve bağırsaklara canlı ulaşabilsin diye çift kaplama gibi teknolojilerle üretilen probiyotikler bağırsak florası için oldukça önemli bir yere sahip. Probiyotik ve prebiyotikleri bir arada bulunduran, çift kaplama teknolojisi ile üretilen, vitamin destekli probiyotikler bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek obezite tedavisine destek oluyor.
Kilo yönetiminde altın anahtar kaliteli bir bağırsak florası
Obezitenin enerji alımı ve harcanması arasındaki dengesizlikten dolayı vücutta aşırı yağ birikmesi olduğunu belirten Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar “Son yıllarda bağırsak mikrobiyotasının obezite gelişiminde çok önemli rol oynadığı anlaşıldı. Bu çalışmalar bağırsak mikrobiyotasının vücut ağırlığı kontrolü, enerji dengesi ve inflamasyonda etkili olduğu ve böylelikle de obezitenin gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Sindirim sistemi yollarını ve bağırsakların bakteri bileşimini etkiledikleri için, prebiyotik ve probiyotiklerin; bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonunu değiştirerek gıda alımı, iştah ve vücut ağırlığı üzerinde etkili olduğunu göstermiştir” dedi.
Kilo yönetiminde altın anahtarın kaliteli bir bağırsak florası olduğunu belirten Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar “Obezite tedavisi konusunda yapılan çalışmalar obez insanların bağısak bakterileri ile zayıf insanların barsak bakterilerinin birbirinden tamamen farklı olduğunu gösteriyor. Obez insanların bağırsaklarında patojen bakteriler ağırlıklıdır. Zayıfladıkları zaman bağırsak bakterileri kendiliğinden normale dönüyor. özetle; probiyotiklerin tek başına, kilo verme üzerinde etkileri de halen araştırılmaktadır. Yapılan bir çalışmada ise kilo kaybı diyetleri ve probiyotiklerin birlikte kullanımının; fazla kilolu ve obez bireylerin yağ yüzdeleri ve vücut ağırlıklarında sinerjik etkisi olduğu belirtilmiştir Sağlıklı çalışan bağırsaklar, iyi çalışan bir metabolizmanın belirtisidir. Bu nedenle bağırsak florasını daha kaliteli hale getirmek ve bunu sürekliliğini sağlamak için düzenli probiyotik kullanımı çok önemlidir. Mide asidine dayanıklılık gösteren ve bağırsaklara canlı ulaşabilsin diye çift kaplama gibi teknolojilerle üretilen probiyotikleri tüketmek bağırsak florası için oldukça önemli bir yere sahiptir” açıklamasında bulundu.