ORGAN BAĞIŞI YAYGINLAŞAMADI

Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Dönmez, Türkiye’de organ bağış kartı bulunanların oranının binde 8 düzeyinde olduğunu söyledi.

Yrd.Doç.Dr. Levent Dönmez, Türkiye’de böbrek ve diğer yaşamsal organlar için çok sayıda hastanın beklediğini, ancak organ bulunamadığını, toplumun organ bağışı konusunda görüşünü almak için Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından Antalya’da ev ev dolaşılarak 18-55 yaş arasındaki 245 kişi ile bir araştırma yaptıkları belirtti.

Yapılan araştırmanın Türkiye’deki verilerle benzer özellikler gösterdiğine de dikkat çeken Dönmez, “Araştırmaya katılanların yüzde 4,1’i organ bağışı konusunu hiç duymamış.

Organ bağışı konusunda bilgileri olanların yüzde 52,2’si organlarını öldükten sonra bağışlayabileceğini belirtirken, yüzde 27,3’ü kararsız, yüzde 27,5’i ise bağış yapmak istemediğini belirtmiştir” dedi.

Bağış yapmak isteyenlerin yüzde 40,8’inin bütün organlarını bağışlayabileceğini belirttiğine işaret eden Dönmez, diğerlerinin ise ancak bir veya iki organını verebileceğini söylediklerini kaydetti. Dönmez, bağış yapmak istemeyenlerin yüzde 8,2’si ise dini inançlarını neden olarak gösterdiklerini, diğerlerinin ise sebep bildirmediğini kaydetti.

BAĞIŞ KARTI BULUNANLARIN ORANI BİNDE 8

Levent Dönmez, araştırmada çıkan bir gerçeğin ise organ bağışı yapmak isteyenlerin ancak binde 8’inin bağış kartı aldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

“Araştırma sonuçları, Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarından farksız. Türkiye’de organ bağışı yapmak isteyenlerin oranı yüzde 52,2 iken, bu oran İspanya’da yüzde 65, ABD’de yüzde 80, Avrupa ülkelerinde ise yüzde 52-93 arasındadır.

Organ bağışı yapmak isteyenlerin ancak binde 8’i organ bağış kartı alarak bunu resmiyete dökmüş. Bu oran Japonya’da yüzde 15, bir İslam ülkesi olan Suudi Arabistan’da ise yüzde 14’dür.”

Organ bağışı yapılmamasının başlıca nedenlerinden birinin, toplumun organ bağışı yapmak için başvuracak kuruluşu bilmediğinden kaynaklandığını belirten Dönmez, “Toplumun yüzde 35,1’i organ bağışı için hangi kuruma başvurulması gerektiğini bilmiyor. Bu nedenle organ bağış merkezlerinin artırılması ve toplumun bu konuda aydınlatılması gerekiyor” diye konuştu.