LİLLY’DEN İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZA KARŞI 50 MİLYON DOLARLIK EK YATIRIM

Lilly, tüberküloza karşı küresel bir mücadele yürütüyor. Hastalığın teşhis ve tedavisine karşı kaynak yaratmayı hedefleyen Lilly, Küresel Tüberküloz Ortaklığı’na 50 milyon dolarlık ek yatırım yapacağını açıkladı. Tedaviye dirençli tüberküloza karşı bugüne dek toplam 120 milyon dolarlık fon ayıran Lilly, etkin tedavinin yaygınlaşması için formül ve teknolojisini de jenerik ilaç üreticilerine transfer etti.

Tüm dünyada daha sağlıklı bir yaşam için fark yaratan çözümler sunmayı amaç edinen Lilly, ÇİD-TB (Çoklu İlaca Dirençli Tüberküloz) Ortaklığı ile tüberküloza karşı küresel bir mücadele yürütüyor. Lilly ÇİD-TB Ortaklığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün içinde yer aldığı kamu ve özel kuruluşlardan oluşan uluslararası bir birlik. Lilly, Küresel Tüberküloz Ortaklığı için bu yıl 50 milyon dolarlık ek yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu duyuru, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü’nden bir gün önce yapıldı.

Lilly ÇİD-TB Ortaklığı, şirketler, insani yardım organizasyonları, akademik kurumlar ve profesyonel sağlık dernekleri dahil, 14 kamu kuruluşu ve özel kuruluştan oluşan uluslararası bir birlik.

Lilly’nin bu yatırımı, etkili ilaçların tedarik edilmesine, sağlık personelinin eğitimine, ilaca dirençli tüberkülozun önlenmesine, teşhis ve tedavisine yönelik kaynak yaratacak. Lilly’nin Başkanı ve CEO’su Sidney Taurel, “Bu ek fonlar teknolojilerin aktarılmasına ve ÇİD-TB’nin yayılmasını durdurmak için gereken sistemlerin geliştirilmesine yönelik katkımızı arttıracak” dedi.

Hastalıkla mücadelede en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atan Lilly, sağlayacağı 50 milyon dolarlık fon ile 2003 yılından bu yana tüberküloza karşı verdiği desteği 120 milyon dolara çıkardı. Lilly, binlerce sağlık çalışanına ÇİD-TB tedavisi konusunda eğitim verdi.

Tedavi edilmesi zor ve kamu sağlığı açısından giderek artan bir tehdit haline gelen ÇİD-TB her yıl 450 bin kişiyi etkiliyor. Hastalığın en yaygın olduğu ülkeler Çin, Hindistan, Güney Afrika ve eski Sovyetler Birliği. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rakamlarına göre; ÇİD-TB hastası kendi yaşamı süresince 20 kişiye hastalığı bulaştırıyor. ÇİD-TB’yi tedavi etmek için kullanılan ilaçlar yanlış kullanıldığında veya yanlış yönetildiğinde, daha da öldürücü olan İlaca Aşırı Dirençli TB (XDR-TB) gelişebiliyor. Lilly ÇİD-TB Ortaklığı’nın başarısındaki yapıtaşlarından biri yeni tedavi protokollerinin sunulması.

Lilly’nin ÇİD-TB Ortaklığı’nın diğer bir odak noktası; Lilly’nin ÇİD-TB tedavisi için kullanılan iki antibiyotiği “Kapreomisin ve Sikloserini”i üretmek üzere gereken teknoloji ve uzmanlığın ihtiyaç duyulan ülkelere transfer edilmesi. 2003 yılından beri Lilly, teknoloji, formül ve markasını Güney Afrika, Çin, Hindistan, Rusya dahil olmak üzere jenerik ilaç üreticilerine transfer etti.

Lilly ve ÇİD-TB Ortaklığı’nda yer alan şirketler, tedavide gerekli olan iki antibiyotiğin ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasına katkıda bulunuyor. Lilly, 2000 yılından beri Lilly Dünya Sağlık Örgütü’nün Doğrudan Gözetimli Tedavi-Artı (DOTS-Plus) programı aracılığıyla bir milyonu aşkın kapreomisin flakonu ve beş milyonu aşkın sikloserin kapsül temin etti. Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla, 40 ülkede yürütülen proje, yaklaşık 26 bin ÇİD-BT hastasının tedavisi için ayrıcalıklı fiyatla ÇİD-TB ilacına ulaşmaları için onaylandı.

Türkiye’deki hastalara ilaç

40 ülkede yürütülen Lilly ÇİD-TB Ortaklığı’ndan Türkiye’deki hastalar da faydalanıyor. Lilly Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dairesi ile temasa geçmesi sonucu Türkiye’de 30 hastanın kapreomisin etken maddeli ilaca ihtiyaç duyduğu belirlendi. Hastaların bir yıllık tedavi ihtiyacını karşılayacak miktarda ilaç Lilly Türkiye tarafından yurtdışından getirtilerek Verem Savaş Dairesi’ne bağışlandı.