Genel SağlıkHABERLER

KLİNİK LABORATUVARLAR TEDAVİNİN ROTASINA YÖN VERİYOR…

Medistate Kavacık Hastanesi Laboratuvarı’nda ileri laboratuvar teknolojisi kullanılarak çalışılan, tanısal testlerin güvenilirliğini artırmak amacıyla hem iç, hem de dış kalite kontrol çalışmaları titizlikle yapılmaktadır.

Rutin biyokimyasal parametreler yanında hormon düzeyi ölçümleri, alt gruplarına ayrılmış olarak kan sayımları, romatolojik tetkikler, serolojik testler, idrar testleri, kan gazları, bakteriyoloji, tüberküloz, viroloji, immunoloji, parazitoloji, mikoloji gibi birçok test Medistate Kavacık Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda titizlikle, deneyimli ve yetkin bir teknisyen kadrosu ile yapılmaktadır. Sonuçlanan testler bilimsel akademik kadro tarafından titizlikle onaylanarak doktor ve hastalara ulaştırılmaktadır.
Her hastaya istediği takdirde kendisine yapılan testlerle ilgili gerekli tıbbi bilgi, ayrıntılı bir şekilde verilmekte ve onamı alınarak işlemlere başlanmaktadır. Etik değerlere ve hasta haklarına gereken saygıyı göstererek, hasta test sonuçlarının gizliliği ilkesine de riayet edilerek çalışmalarını sürdüren Medistate Kavacık Hastanesi Merkez Laboratuvarı, her geçen gün test paneline yeni testler ekleyerek rekabet ortamında en kaliteli hizmeti vermeye devam edecektir.
İyi laboratuvar uygulamaları, uluslararası kabul görmüş valide metotların kullanımı, Dünyada kabul görmüş dış kalite kontrol çalışmaları hekim- hekim ve hekim- hasta ilişkisinin hassasiyetine dikkat edilerek yürütülmektedir.
Medistate Kavacık Hastanesi Laboratuvarı içinde yer alan bölümler; hematolojik testleri (alt grupları ile birlikte kan sayımı, sedimantasyon), rutin biyokimya testlerini (kanda ve tüm vücut sıvılarındaki enzimler, proteinler, mineraller, elektrolitler, metabolitler), hormon testlerini (tiroid testleri, fertilite ve gebelik testleri, tümör belirteçleri, anemi testleri ve vitaminler, kemik ve metabolizma hormonları), bakterilerin etken olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanısında, klasik kültür yöntemlerinin yanı sıra doğrulama ve ileri tanımlamada hızlı ve güvenilir ek metodlarla sonuçlar desteklenmektedir.
Klinik örneklerin boyalı mikroskobilerinin gün içerisinde değerlendirilmesi ile klinisyenin tanıya hızlı bir şekilde yönlendirilmesi, tiplendirme ve duyarlılık sonuçlarının gecikmeden verilmesi tedavinin en kısa sürede başlamasına yardımcı olmaktadır. Tüberküloz laboratuvarında aside dirençli bakteri boya sonuçları gün içinde verilmekte, mikrobakteri kültürü yapılmaktadır. Serolojik testleri (hepatit, HIV, sifiliz testleri), koagülasyon testleri (kanama ve pıhtılaşma profili, fibrin yıkım ürünleri), idrar testleri ve mikrobiyolojik ekimleri (tüm kültür ekimleri ve ileri tiplendirme ve duyarlılık testleri ile birlikte) de yine laboratuvar bünyesinde sonuçlandırılmaktadır. Parazitoloji alanında klasik yöntemlerin yanı sıra hastalara daha hızlı ve güvenilir sonuçları verebilmek için yeni test metotları da kullanılmakta; gelişen serolojik ve immunolojik testlerle tanı desteklenmektedir.
Medistate Kavacık Hastanesi laboratuvarda çalışılamayan ve az sayıda gelen testleri akredite bir dış laboratuvarda çalıştırarak hastalarına en güvenilir sonuçlar vermeye çalışmaktadır.