Genel SağlıkHABERLER

KADIN DAHA FAZLA AĞRI ÇEKİYOR AMA AĞRIYA DAHA DAYANIKLI

Her bünyenin ağrı ve acıya verdiği tepki farklılık gösterdiği gibi ağrı seviyeleri kadın ve erkekler arasında da birbirinden ayrılıyor. Yapılan incelemelere göre kadın ve erkeğin ağrı karşısında verdiği tepkilerin net şekilde birbirinden ayrıldığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji (Ağrı Tedavisi) Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel, hormonal değişimlerine bağlı olarak kadınların erkeklerin yaşamadığı ağrıları çektiğini buna karşın ağrıdan yakınma oranlarının düşük olduğunu söyledi.

Ağrıda cinsiyet farkı konusunda yapılan çalışmalara bakılınca daha çok epidemiyolojik farklılıklar, anatomik ve biyolojik farklılıklar konularının irdelendiği ve sıklıkla hormonal çalışmalar yapıldığı göze çarpıyor. Ağrı konusunda kadın ve erkek arasındaki hormonal ve organ farklılıklarının yanı sıra, kültürel ve toplumsal rollerdeki farklılıklar da önemli faktörler olarak görülüyor.

Gerilim tipi baş ağrısı kadın erkek ayırmıyor

Migren ağrıları kadınlarda daha sık görülür. Migrenin ergenlik döneminde kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha sık görüldüğü çalışmalarda gösterilmiş bir gerçek. Yaşla birlikte aradaki fark giderek azalıyor. Klasik migren kadınlarda, basit migren ise erkeklerde daha sık görülürken bazı migren tiplerinin kadınların hormonal dönemleriyle doğrudan ilişkili olduğu da biliniyor. Hareketsiz yaşam tarzı ve stresin insan vücudundaki etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan gerilim tihi baş ağrıları eskiden kadınlarda daha sıkken bu fark günümüzde giderek azalmış durumda.

Çalışma hayatı ve sigara kadında bel ağrısını artırıyor

Kadınların aktif çalışma hayatında daha çok yer almaya başlaması ile birlikte bel ağrılarının kadın ve erkekler arasındaki farkı azalmaya başladı. Bel ağrılarında diğer bir önemli faktör de sigara kullanımı olarak ortaya çıkıyor. Son dönemlerde, kadınlarda sigara kullanımının artış göstermesi kadınlarda bel ağrılarının artmasında etkili oluyor. Kadınlar kas kökenli ve varise bağlı olarak bel ağrısı çekerken, erkekler damar tıkanmalarına bağlı bel ağrılarından yakınıyor.

İç organlar nasıl ağrılara sebep oluyor?

Kadınlarda barsak hastalıklarına bağlı görülen kabızlık ve safra kesesi rahatsızlıkları nedeniyle sıklıkla karın ağrılarına rastlanırken, yemek borusu iltihabı ile idrar yolları iltihabı ağrıları da sık görülüyor. Buna karşılık erkeklerde pankreas hastalıkları, özellikle pankreatit ve buna bağlı şiddetli ağrılar daha fazla ortaya çıkıyor.

Kadınlar ağrı şikayetlerini kolay dile getirmiyor

Kronik ağrı çeken insanların davranışları kendi fikir ve kültür yapılarına göre değişir. Kimileri hemen ilaca ya da hekime yönelir, kimileri ise buna alternatif yöntemlere başvurur. Değişik toplumsal gruplarda ağrıya karşı davranışlar birbirinden farklıdır. Kadınların ağrıya erkeklerden daha dayanıklı ve dirençli olduğunu söylemek de mümkün. Yapılan araştırmalara göre kadınların, örneğin ameliyat sonrası ağrılarda daha az ağrı kesici kullandığı biliniyor. Kadınların ağrıya daha dirençli olmalarının önemli bir nedeni de ağrı konusunda daha deneyimli ve daha hazır olmaları. Özellikle doğum yapmış kadınların doğum ağrısı deneyimi ve pek çok kadının adet ağrısı deneyimi kadınların erkeklere oranla ağrıya daha dirençli olmalarını sağlıyor. Dünyada görülenin tam tersine, genellikle ülkemiz kadınları ağrı şikayetlerini kolay dile getirmiyor. Ancak çok dayanılmaz hale geldiğinde hekime başvuruyorlar. Özellikle kırsal kesimlerden gelen hastaların ağrı şikayetlerini dile getirmede kent insanına göre daha tutucu olduğu görülüyor. Kent insanı daha abartılı bir ifade biçimini tercih ediyor. Uygulanacak tedavi yöntemlerine kırsal kesimden gelen insanlarımız daha kolay uyum sağlarken, entelektüel düzey yükseldikçe kendi yorumlarına göre hekimi ve tedaviyi yönlendirmeye çalışan hasta sayısı da artış görülüyor.