İSTANBUL’UN RUH SAĞLIĞI HARİTASI ÇIKTI

Araştırmaya göre İstanbul’da ruhsal hastalık nedeniyle hekime başvurma oranı 2.3 ile sınırlı kaldı. Bu da ruhsal bunalımların üst noktada olduğunu gösteriyor. İşte ayrıntılar

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 32 ilçede sağlık ocağına başvuran toplam 500 bin kişi üzerinde bir araştırma yaptı. Ruhsal hastalıklar sıralamasında ise ilk sırayı depresyon, ikinci sırayı anksiyete bozuklukları, üçüncü sırayı ise psikotik bozukluklar aldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi’nin yaptığı araştırma kentin ruhsal hastalıklar profiliyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. 32 ilçede 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada 11 bin 507 kişinin psikiyatrik bir hastalık tanısı aldığı belirlendi. Psikiyatrik rahatsızlığı olanların yüzde 68.35’inin kadın, yüzde 31.65’inin ise erkek olduğu saptandı.

Uzmanlar batı ülkelerinde birinci basamakta psikiyatrik hastalık tanısının oranının yüzde 15 ile 40 arasında değiştiğine dikkat çekerek, “Bu araştırma pratisyen hekimlerin fiziksel şikayetlerle başvuran hastalardaki ruhsal sorunların tanısı koymak konusunda yeterince etkili olamadığını ortaya koyuyor. Bu yüzden pratisyen hekimlere psikiyatrik hastalıkların tanısının konulması konusunda düzenli eğitim verilmesi gerekiyor” diye konuştular.

Araştırmayı yürüten ekibe başkanlık yapan İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Abdülkadir Tabo, psikiyatrik hastalıklar içinde en sık yüzde 70.7 ile depresyonun, yüzde 13.3 ile anksiyete (kaygı-endişe), yüzde 7.8 ile psikotik bozuklukların görüldüğüne işaret etti.

ŞİŞLİ İLK SIRADA

İlçelere göre sağlık ocaklarına başvuran psikiyatri hastalarının genel poliklinik sayısı içinde yüzdesine bakıldığında ise yüzde 5.1 ile Şişli, yüzde 4.4 ile Bakırköy, yüzde 4 ile Kadıköy ilk üç sırayı paylaştı. İlçelere göre değerlendirildiğinde en düşük psikiyatri tanısının yüzde 1.4 ile Ümraniye’de konulduğu belirlendi.

Dr. Abdülkadir Tabo, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şişli; Bakırköy ve Kadıköy’de sağlık hizmetleri iyi organize olmuş durumda. İnsanlar hizmete ulaşma konusunda daha bilinçliler. İlçelere göre tanıların dağılımında depresyon yüzde 9.4 ile en fazla Bakırköy’de görüldü. En düşük depresyon ise yüzde 0.7 ile Silivri’de saptandı”

RUH VE BEDEN SAĞLIĞI

Bu arada İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Psikiyatri Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin ortak yayınladığı bildiride şu açıklamalara yer verildi.

1. Ruhsal hastalıklar sık görülür. Toplumun her kesimini etkiler. Tedavi edilmezlerse toplumsal ve maddi kayba neden olur. İnsanların yüzde 25’i yaşamlarının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkilenir.

2. Ruh sağlığına destek veren ulusal sağlık politikaları olmadan ruhsal sorunlara kapsayıcı çözümler getirilemez. Tedavi edici kurumsal ruh sağlığı hizmetlernini yanısıra hastanın toplum içinde tedavi ve rehabilitasyonunu sağlayan toplum ruh sağlığı sistemi geliştirilmelidir. Hasta haklarını dikkate alan ve bu konudaki uygulamaları düzenleyen bir Ruh Sağlığı Yasası çıkarılmalıdır.

3. Ruh sağlığı politikalarının ve hizmetinin oluşturulmasında uzmanlar, hizmeti alanlar hasta aileleri ve toplum temsilcileri işbirliğiyle çalışmalıdır.

4. Savaş, çatışma, afetler, plansız kentleşme, işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik olaylar r uh sağlığını olumsuz etkilediği gibi tedavinin önünde de engel oluşturabilirler. Bu açıdan ruh sağlığı toplumun tüm ilgili kesimlerinin ortak çabbasıyla gerektiğinde küresel işbirliği ile korunup geliştirilmelidir.