İŞSİZLERİN ÇOĞUNLUĞU DEPRESYONDA

Ankara’da yapılan bir araştırmada, işsizlerin yüzde 69.8’inin aile ortamının işsizlik sürecinde bozulduğu ortaya çıktı. İşsizlerin yüzde 91’i ise depresyonda

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi İhsan Yüksel, Ankara’da en az 1 ay, en çok 48 aydır işsiz kişiler arasında ”İşsizliğin psiko-sosyal sonuçlarının incelenmesi” konulu araştırma yaptı.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, işsizlik sürecinde ailenin tutumuyla ilgili bir soruya, araştırmaya katılanların yüzde 46.2’si, bu dönemde ”ailesinin tutumunun olumsuzlaştığını” yönünde yanıt verdi.

İşsizlik sürecinde işsiz bireyin ailesine karşı tutumundaki değişim incelendiğinde ise işsizlerin yüzde 35.7’sinin bu süreçte ailesine karşı olumsuz tavır takındığı belirlendi.

İŞSİZLİK, AİLE VE TOPLUM

Araştırma sonucunda, işsizlerin çoğunun aile ortamının bu süreçten sonra bozulduğu anlaşıldı. Deneklerin yüzde 69.8’i işsizlikten sonra aile ortamının bozulduğunu belirtti. Bu oran, erkeklerde yüzde 71.8, kadınlarda yüzde 65.5 olarak belirlendi.

Deneklerin yüzde 89.6’sının işsiz olması nedeniyle kızgınlık duyduğunun da saptandığı araştırmada, kadın işsizlerin yüzde 82.8’inin, erkek işsizlerin yüzde 92.7’sinin, durumundan dolayı kızgın olduğu anlaşıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde .8’inin çevresinin tutumlarının işsizlik sürecinden sonra olumsuzlaştığı, bu oranın kadınlarda yüzde 34.5, erkeklerde ise yüzde 62.9 olduğu belirlendi.

İşsizlik sürecinde toplum baskısını duyumsadığını belirtenlerin çoğunlukta olduğunun anlaşıldığı araştırmada, işsiz erkeklerin yüzde 80.6’sının, işsiz kadınların ise yüzde 56.9’unun toplum baskısını önemsediği tespit edildi.

İŞSİZ ERKEKLERİN YÜZDE 91’İ DEPRESYONDA

Araştırma sonucunda, hem kadınlarda hem de erkeklerde iş bulmayı ümit edenlerin sayısının fazla olduğu, araştırmaya katılan kadınların yüzde 32.8’inin, erkeklerin de yüzde 29.8’inin iş bulma umudu olmadığı ortaya çıktı.

Erkeklerin yüzde .2’si, kadınların yüzde 50’si ise gelecekten umutlu olduğunu kaydetti.

İşsizlerin yüzde 86.3’ünün depresyonda olduğunun anlaşıldığı araştırmada, kadınların yüzde 75.9’u, erkeklerin ise yüzde 91.1’i depresyon yaşadığını belirtti.

Erkek işsizlerin kadınlara, ilköğretim mezunu işsizlerin yükseköğretim mezunlarına, asgari ücretle çalışmak isteyen işsizlerin istemeyenlere, konut sahibi olmayan işsizlerin olanlara, yeterli ve dengeli beslenmeyen işsizlerin beslenenlere ve iş bulma umudu olmayan işsizlerin bulunanlara göre daha fazla depresyonda olduğu da belirlendi.