ÖdevlerSAĞLIK EĞİTİMİ

İSPANYADA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

İspanyada iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili resmi istatistikler çok sıkı bir şekilde tutulan iş kazaları ve meslek hastalıkları raporlarına dayanmaktadır.

Bu makalede İspanya’nın ulusal çalışma koşullarının irdelendiği bir anketten bahsedilecektir. Bu anket İspanya’da 3445 işveren ve 3804 çalışana uygulanmıştır. Örneklem tüm sektörler ve şirketlerin büyüklük derecelerini içerecek şekilde seçilmiştir.

Ankete göre;

1.FİZİKSEL UYGUNSUZLUK

Ankete göre işçilerin %8,5 80db’in üzerinde gürültüye maruz kalıyor.Bu oran geçen ankete göre (4 sene önce yapılmış) düşük bir oran ancak hala alınması gereken bazı önlemler var;

-Gürültüyü kaynağında yok edecek yada azaltacak sistem yada prosedürlerin hazırlanması

-İzolasyon

-İşçiye verilecek eğitim ve bilgiler

Bu önlemlerle İspanyada meslek hastalığı olarak kabul edilen, çalışma koşulları yüzünden ortaya çıkan sağırlık sorununun azalacağı söylenmektedir.Titreşime maruz kalan işçilerin oranı ise ankete göre %7,8. Bu sorunda ise geçmiş döneme göre herhangi bir gelişme olmamış. Anket koruyucu önlemler olarak;

-Ekipmanın uygun yerleştirilmesi

-Titreşimin absorbe edileceği mekanizmaların geliştirilmesi

-İşçi eğitimi

2. DURUŞLAR VE HAREKETLER

Ankete göre çalışanların %28.8’i mesaileri süresince sürekli ağır parçaları kaldırmak zorunda kalıyorlar. Bu oran, geçmiş yıllarda yapılan anketlere göre yüksek bir oran. Ayrıca anket, çalışma koşullarının şirket küçüldükçe ağırlaştığını gösteriyor.

Ankete göre çalışanların %49.3’ü sürekli tekrar gerektiren işlerden rahatsız olduklarını ortaya koyuyor. Burada alınması gereken önlemler,

-Molalar ve iş rotasyonunun optimizasyonu

-İş zenginleştirme

-Yeni teknolojilerin kullanımı

3. KİMYASAL MADDEYE MARUZ KALMA

İşçilere ankette “zararlı veya zehirli maddeleri veya ürünleri işinizde kullanıyor musunuz” sorusuna %15 lik bir oran “evet” yanıtını vermiştir. Kimyasal maddelere maruz kalan işçiler genelde, kimya endüstrisi, petrol rafinerisi yada nükleer merkezlerde yada mobilya üretiminde çalışmaktadırlar. Alınabilecek koruyucu önlemler olarak;

-İşçilere eğitim verilmesi

-İşçinin kullanırken rahatsız olmayacağı kişisel koruyucular

-Donanımın düzgün yerleştirilmesi ve mümkünse insansız çalışabilmesi

4. ZARARLI MADDELER

Ankete göre insanların maruz kaldıkları zararlı maddeler şu şekilde sıralanabilir:

-Asbestos: Tekstil ve inşaat sektörlerinde

-Crystalline silika : İnşaat sektöründe

-Toz: Mobilyacılık ve ormancılık sektörlerinde

-Krom bileşenleri: Sigara ve metalik ürün üretiminde

-Formaldehit: Veteriner veya sağlıkla ilgili çalışmalarda ayrıca tarım ve mobilyacılıkta

-UV ışınlar: Özellikle açık havada yapılan tarım ve inşaat sektöründe
-X ışınları: Özellikle sağlık sektöründe

5. NEURO TOXİC ELEMENTLER

Bunlar sinirleri etkileyen elementlerdir. Özellikle organik maddeler ve N-hexane yada trikloretilen maddelerini kullanan ayakkabıcılık ve mobilyacılık sektörlerinde havalandırmanın da yetersiz olabilmesiyle çalışanlar üzerinde ciddi sorunlar yaratığı görülmüştür.

6.BULAŞICI BİYOLOJİK ETMENLER

İspanya’da Hepatit B virüsü, tüberküloz, şarbon yada HIV virüslerine maruz kalan çalışanlar genelde hastane çalışanları veterinerler tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar ve temizlik işçileridir. Sağlık kontrolü ve eğitim bu hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemlerdir.

7.KAZALAR

1997 yılında İspanya’da üç günden fazla çalışamamayı gerektiren 608.081 tane iş kazası olmuştur. Bu iş kazalarının;

%24,3’ü aşırı efor sonucu

% 18,8’i kesik yada yanık

%19,5’i düşme

Bu kazalar içindeki 1058 tane ağır yaralanmanın

%25,4 ‘ü üretim sektöründe

%24,6 ‘sı inşaat sektöründe

%15,7’si ulaşım ve haberleşme

%10,1’i tarımcılıkta meydana gelmiştir

Kaza geçiren insanların yaşlarına bakıldığında yaşlıların daha çok kaza geçirdiği görülmektedir. Ayrıca kazaların %97,4’ününde kurbanı erkek olmuştur.

Hafif ve Ağır yaralanmaların Avrupa da dağılımı

Ülkeler Hafif kaza sayısı yaralanma oranı Ağır yaralanma sayısı yaralanma oranı
Yaralanma/100000kişi Yaralanma/100000kişi

Belgium 91,339 5,112 50 3.1
Germany 1,208,938 4,958 666 3.0
Greece 39,537 2,936 46 3.7
Spain 583,677 7,073 420 5.5
France 571,078 4,920 415 4.0
Italy 624,259 4,105 686 5.0
Austria 95,445 3,321 134 4.8
Portugal 158,604 5,505 166 7.7
Finland 48,914 3,435 34 2.4
Denmark 54,084 3,203 49 3.1
Ireland 11,126 1,433 33 5.9
Sweden 32,497 1,329 28 2.1
United Kingdom 265,828 1,512 212 1.6

8.MESLEK HASTALIKLARI

1997 yılında İspanyada 9,640 kişide meslek hastalığı görülmüştür.Sektörler bazında bakarsak bu kişilerin;

%16,76’sı moderncilik

%10,39’i Gıda ve Sigara üretimi

%8,41’iOtomobil sektörü

%7,21’i İnşaat sektöründe çalışmaktadırlar.

İstatistiklere göre 4 ana meslek hastalığı grubu oluşturulmuş.

a) Kimyasal maddeler sebebiyle oluşan meslek hastalıkları

b) Yine kimyasal maddeler sebebiyle oluşan deri hastalıkları

c) Teneffüs edilme yoluyla oluşan meslek hastalıkları (astım vs.)

d) Dördüncü grup olarak fiziksel etmenler sonucu oluşan meslek hastalıkları; tendon sorunları, titreşim gürültü vs sonucu oluşan sorunlar.