İDRAR TAHLİLİNDEN ALZHEİMER’E ERKEN TANI

ABD’de Pennsylvania Üniversitesi uzmanları, idrar tahliliyle Alzheimer hastalığını erken dönemde belirleyebildi. İdrar tahlilinin, serbest radikallerden doğan beyindeki hasarı saptayabildiği bildirildi.

Bilme va kavramayla ilgili orta rahatsızlığı olan hastalarda idrar tahliliyle hastalığın belirlenebildiğine değinen uzmanlar, hastalığın daha erken saptanmasıyla etkisinin azaltılabileceğini belirtti.

Alzheimer hastalığı için kür edici bir ilacın bulunmadığı biliniyor. Tahlille, beyinde hasara neden olan yağ asidi isoprostanes oranı belirlenebiliyor.İsoprostanes oranının belirlenmesinden sonra dört yıl içinde deneklerin yüzde 50’sinde Alzheimer hastalığının oluştuğu görüldü.

Tahlil, orta derecede bilme ve kavramalya ilgili sorunu olan hastalar ile Alzheimer hastaları ve kontrol grubu arasında, kan ve idrar örnekleri alınarak yapıldı.İdrar tahlili sırasında saptanan isoprostanes oranına göre, hastanın ileride Alzheimer veya değişik bir bunaklık rahatsızlığına yakalanabileceğinin ise açıklık kazanmadığı belirtildi.

Araştırmada, bilme ve kavramayla ilgili rahatsızlığı olan denekler ile Alzheimer hastalığı bulunan deneklerin idrarında, isoprostanes oranı, sağlıklı deneklere göre yüksek bulundu.

BEYİNDE OLUŞAN HASAR İDRAR TAHLİLİYLE BELİRLENEBİLDİ

Bilme ve kavramayla ilgili sorunu olan deneklerin beyinlerinde, Alzheimer hastalığından önce, oksidasyondan meydana gelen hasarın oluştuğu gözlendi. Uzmanlar, beyinde meydana gelen hasarı, idrar tanlilinde belirleyebildi.

Bilme ve kavramayla ilgili rahatsızlığı olan ve ApoE4 geni bulunan hastalarda ise Alzheimer hastalığının daha çabuk oluşabildiği kaydedildi.

Bu tür hastalarda, hippocampusun (beyinde bulunan iki beyaz çıkıntının her biri) daha küçük olduğu MR taramasıyla belirlendi.Şimdiye kadar bu hastalarda hastalığın erken saptanamadığı, idrar tahlilinin bu konuda büyük kolaylık sağlayabileceği kaydedildi.

Araştırma raporu, Archives of Nerology adlı dergide yer aldı.