HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN ZEKA DÜZEYİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Sefer Kumandaş, hiperaktif çocukların zeka düzeyi normal olmasına rağmen öğrenme güçlüğü çektiklerini ifade ederek şunları söyledi: : “Dikkat eksikliği olan çocuklarda saldırgan davranışlar, yerinde duramama, el hareketlerinde beceriksizlik, başladığı işi bitirememe, sınıfta öğretmeni dinlememe, aşırı ve gereksiz yere konuşma, eşyaları bozma, aşırı derecede unutkanlık, uyku bozukluğu gibi özellikler görülür. Çocukluk döneminde ortaya çıkan bu hastalık genelde okulda, öğretmenler tarafından tespit edilir. Dikkat eksikliği, okul çağındaki çocukların yüzde 3-5’inde görülmektedir.”

Dikkat eksikliği olan çocuklarda tedaviden olumlu sonuç alınması için hastalığın erken tanınması gerektiğini vurgulayan Kumandaş, şunları anlattı: “Tam nedeni saptanamayan hastalığa, doğumda oksijensiz kalma, erken doğum, anne sütü almama gibi etkenler yol açabilmektedir. Hastalık ayrıca kalıtımsal olarak da geçebilmektedir. Çoğu zaman aileler çocuklarının özürlerini kabul etmemekte ve tedavi görmelerini engellemektedirler. Hastalık tedavi edilmediği zaman çocuklarda ruhsal ve sosyal bozukluklara yol açabilir.”

Prof. Dr. Kumandaş, anne ve babalardan, dikkat eksikliği olan çocuklarına net ve ödünsüz kurallar koymalarını, çocuğun ilgi çekmek için yapacağı tuhaf davranışlara izin vermemelerini önerdi.