HEKİMLERDE RUHSAL TÜKENMİŞLİK ARTIYOR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile İçel Tabip Odası işbirliğinde, ildeki 288’i pratisyen, 189’u uzman, 90’ı araştırma görevlisi ve 73’ü öğretim üyesi olan toplam 640 hekim arasında yapılan ”Doktorların Çalışma Yaşamları, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile İlişkileri ve Ruhsal Tükenmişlikleri Araştırması” sonuçlandı.

İçel’de görev yapan hekimlerin yüzde 52’sini kapsayan araştırmada, hekimlerde ekonomik, sosyal ve sağlık durumları ile kurum içi sorunların, ruhsal tükenmişliği artırdığının belirlendiği, tükenmişliğin, en çok köylerde görev yapan hekimlerde yüksek olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Ayrıca çalışma yaşamına ilişkin sorunların en çok etkilediği grubun ise pratisyen hekimler olduğu ifade edildi. Doktorlardan yüzde 47.8’inin çalıştığı kurum dışında özel muayenehane ve özel tıp merkezi gibi yerlerde ek iş yaptığının tespit edildiği açıklanırken, özel muayene uygulaması yapılmayan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan hekimlerin hiç birinin özel muayehanesinin olmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca, doktorların 52.4’ün TTB’ye üye olma gerekçelerini ”mesleki gereklilik” olarak açıklarken, yüzde 44.9’unun da ”ihmal ettikleri” için üye olmadıkları belirlendi.