Genel SağlıkHABERLER

HALK SAĞLIĞI LABORATUVURLARI YÖNETMELİĞİ HAZIR

Sağlık Bakanlığı, su, gıda maddeleri, biyolojik ürünler ile insan sağlığını ilgilendiren eşya analizleri yapan halk sağlığı laboratuvarlarının, kuruluş ve çalışmalarını belirleyen “Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hazırladı.

Yönetmeliğe göre, il ve ilçe halk sağlığı laboratuvurlarında, yapılacak analizlerin amacına uygun alet, ekipman, biyolojik ve kimyasal madde ve malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak. Bütün alet ve ekipmanların periyodik bakım, onarım ve ayarları yapılacak.

İl ve ilçe halk sağlığı laboratuvarları, gıda ve suların halk sağlığı yönünden kontrol ve analizlerini yapacak.

Bölgesinin özelliğine göre hastane, üniversite ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde çalışacak.

Gıda zehirlenmelerinde, zehirlenmenin kaynağının ve etkeninin belirlenmesi için araştırma yapacak.