MEVZUATTüzük

GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ

GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ ÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE ÜZÜĞÜ

Resmi Gazete
Tarih: 19.4.1961; Sayı: 10786

BİRİNCİ KISIM
Teşkilat

Komisyon ve kurullar:
Madde 1 – Fuhuşu murakabe etmek, fuhuş sebebiyle bulaşan zührevi hastalıkların yayılmasına ve bu yüzden amme nizamının bozulmasına mani olmak üzere biri “Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları” diğeri “Zührevi Hastalık lar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonlarına Yardım Kurulları”