ERGENLİKTE TELEVİZYON TEHLİKESİ

Ergenlikte Televizyon Tehlikesi

Science dergisindeki bir araştırmaya göre, günde bir saatten az televizyon izleyen gençlerin yüzde 5.7’sinin ileriki yıllarda diğer insanlara karşı şiddet içeren davranışlarda bulundukları belirlendi.

Günde 1-3 saat arasında seyredenlerin ise yüzde 22.5’nin gelecekte saldırgan davranışlarda bulunduğu saptandı. Üç saatten fazla televizyon izleyenlerin ise yüzde 28.8’i şiddet içeren davranışlar gösteriyor.

Cinsiyetlere göre ayrıldığında ise çok TV izleyen erkeklerin yüzde 45’i, kadınların ise yüzde 12.7’sinin şiddete eğilimli olduğu görüldü. Erkeklerde şiddet eylemleri yaralanmalara yol açan saldırı ve kavga şeklinde olurken, kadınların şiddeti kendini hırsızlık ve yaralama tehdidi şeklinde gösteriyor.

Araştırma ekibinin başkanı Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Jeffrey Johnson, bir saatten fazla seyretmek ile bir saatten az seyretmek arasındaki farkın, ortaya çıkan şiddet eğilimi açısından 4 kat fazla olduğunu söyledi.

Johnson, ailelerden, çocuklarının günde bir saatten fazla televizyon seyretmelerine izin vermemelerini istedi.

Davranış bilimcisi Johnson, televizyon programlarının yüzde 60’ının şiddet içerdiğini söyledi. Araştırmalar, televizyonda bir saatlik bir sürede 3-5 şiddet içeren sahnenin bulunduğunu gösteriyor. Araştırma çoğu beyaz 707 genç arasında 17 yıl süreyle yapıldı.