EGZERSİZ YAP İNME RİSKİNİ AZALT

Texas A&M Üniversitesi bilim adamları, 40-87 yaşları arasında, daha önce inme veya kalp krizi geçirmemiş 16 bin 878 denek üzerinde araştırma yaptı.

Deneklere fitness testi uygulayan uzmanlar, denekleri, yaptıkları sporun türüne göre, hafif, orta ve daha ağır spor yapanlar olarak üç gruba ayırdı. Araştırma sonucunda, daha ağır spor yapanlar grubuna giren deneklerde, hafif spor yapan gruptaki deneklere göre inme riski yüzde 68 daha az gözlendi. Orta derecede spor yapan deneklerde ise bu risk hafif spor yapan deneklere göre yüzde 63 daha az bulundu.

10 yıl gözlenen 16 bin 878 denek arasında 32 kişinin inme sonucu öldüğü belirlendi. İnmeden ölenlerin 14’ünün hafif spor yapan gruptaki denekler olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, orta derecede spor olarak, haftada 3 veya 5 kez 20-40 dakika arasında koşmayı öneriyor.