DÜNYANIN EN GENİŞ KATILIMLI HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE’DE

Hasta Güvenliği Derneği tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün desteğiyle düzenlenen ve alanında “Dünyanın en geniş katılımlı kongresi” olma niteliğini taşıyan 2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Sistem kaynaklı önlenebilir tıbbi hataların azaltılmasına yönelik tüm dünyada yürütülen son çalışmaların paylaşılacağı kongre, 70’i aşkın ülkeden 1200 katılımcıya ev sahipliği yapacak.

“Önce Zarar Verme” ilkesinin sağlık hizmet sunumunun ilk ve en önemli ilkelerinden biri olmasına karşın tıbbi hataların boyutunun her geçen gün arttığına dikkat çeken Hasta Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Bulun, “Sağlık hizmetlerinde kalitenin temel belirleyicilerinin hasta güvenliği ve kanıta dayalı hizmet sunabilmek olduğu görüşü tüm dünyada kabul edilmektedir. Çeşitli ülkelerde kurulmuş olan vakıf, dernek, enstitü vb çok sayıda organizasyon bu konuda önemli bir çaba içindedir. Derneğimiz, bu gerçekle bu yılki ana konuyu “Hasta Güvenliği için Küresel Bilgi Paylaşımı” olarak belirlemiştir” dedi. Bulun, bu kongrede hedeflerinin hasta güvenliği alanında en üst düzey bilgiye sahip olan organizasyon ve kişiler ile bu bilgiye ihtiyacı olduğu halde kaynakları yetersiz olduğu için, bilgiye ulaşamayanları bir araya getirerek, küresel düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması olduğunu belirtti.

Kişi değil, sistem öldürüyor

Tıbbi hataların yüzde 98’inin kişiden değil, sistemeden kaynaklanan önlenebilir hatalar olduğunu vurgulayan Bulun, şöyle konuştu:

“Hasta güvenliğinde insan değil, sistem öldürüyor. Cezalar, hatayı azaltmıyor, artırıyor. Hasta güvenliği yalnızca bir meslek grubuyla ve tek başına kurumlarla sınırlı olmayıp, sağlık sistemi aktör ve paydaşlarının tamamının, ortak akıl ve ortaklaşa yaklaşımla çözebileceği, insan davranışlarının ve kültürünün ağır bastığı, ortak bir dil etrafında bilgi paylaşımından başka çözüm yolu bulunmayan zorlu ve önemli bir alan. Türkiye için bir öneriler paketi hazırlıyoruz ki bunların en önemli özellikleri kısıtlı bütçe ve insan kaynağı ile bu alanda çözüm yaratmaları. Bu kriterlerin nihai şeklini kongrede vereceğiz.”