DOKTORA MECBURİ HİZMET YASALAŞTI

Kanun, 2 yıl önce çıkarılan kanunla uygulamasına son verilen doktorlara yönelik mecburi hizmeti, ”devlet hizmeti” adı altında geri getiriyor.

5371 Sayılı ”Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile mecburi hizmet yapacak.