DİYALİZ MERKEZLERİ, MERCEK ALTINA ALINDI

Sağlık Bakanlığı, diyaliz merkezlerini mercek altına alıyor. Bundan böyle merkezlerin tıbbi denetimleri yapılarak, yetersiz olanların ruhsatları iptal edilecek.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Yönetmeliğe göre, diyaliz merkezleri şikâyet ve ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler dışında, altı ayda bir kez olağan olarak denetlenecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi yazılı olarak merkezlerden istenecek. Eksiklik ve uygunsuzluklar belirlenen süre içerisinde giderilemezse idari yaptırımlar uygulanacak.

Denetleme ekipleri, merkezin bulunduğu ilin sağlık müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı, diyaliz hizmetleri ile ilgili şube müdürü ve kamuda çalışan bir nefroloji uzmanı yoksa sertifikalı uzman tabip olmak üzere üç kişiden oluşacak.

Merkezlerin tıbbı denetimlerinde; yıllık mortalite oranı, yeni hepatit B ve C bulaş oranları, üre azalma oranı, serum albümin düzeyi, hemoglobin değeri, serum fosfor düzeyi parametreleri değerlendirilecek.

Diyalize yeni alınan hastalar hariç, yıllık mortalite oranı yüzde 20?nin üzerinde olan merkez, düzeltici eylemlerin uygulanması için yazılı olarak uyarılacak. Uyarıya rağmen, sonraki yıl mortalite oranı yüzde 20?den fazla olmaya devam eden merkezin yeni hasta alımı durdurulacak. Müdürlük ve Bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki nefroloji uzmanı tarafından merkezde inceleme yapılacak. İnceleme sonucu düzenlenecek rapora göre faaliyeti uygun görülmeyen merkezin faaliyetine son verilerek belgeleri iptal edilecek. Kaza, yangın, deprem, doğal afet durumları hariç yıllık mortalite oranı yüzde 40’ın üzerinde olan merkezin faaliyetine, Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak herhangi bir uyarı yapılmaksızın son verilebilecek.

Türkiye?de 40 bin dolayında diyaliz hastası, 800 civarında da diyaliz merkezi bulunuyor.

CİHAN