DEĞİŞEN YAŞAM TARZI ERKEN YAŞTA TİP II DİYABETE YOL AÇIYOR

Novartisin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği (EASD) Diyabet & Kardiyovasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Eberhard Standl günümüzün en önemli ve yaygın kronik hastalıklarından biri olan diyabet ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Prof. Dr. Standl, hastalıkla ilgili günümüzdeki gelişmeleri aktardı

Dünya Diyabet Federasyonu’nun 2012 verilerine göre dünyada 371 milyondan fazla diyabetli bulunduğu ve her geçen gün diyabetli birey sayısının artmakta olduğu belirtirken, 471 milyar dolardan fazla diyabet sağlık bakımı için harcandığına değinildi.

Diyabetli bireylerin yarısına tanı konulamadığına ve erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Standl şöyle söyledi: “Değişen beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı tip 2 diyabetin eskisine göre daha erken yaşlarda görülmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak diyabete bağlı komplikasyonlar da daha erken yaşlarda görülmektedir. Diyabet sinsi bir hastalıktır. Çok farklı sistem ve organlar üzerinde ciddi hasarların oluşmasına neden olmaktadır. Çeşitli faktörlerle kan şekerinde fark edilmeyen dalgalanmalar zaman içinde bu komplikasyonlara da zemin hazırlar. Bu komplikasyonlar arasında hem hasta hem de yakın çevresini fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz etkileyen inme/kalp krizi riskinde diyabeti olmayanlara göre 2 kat artış, körlükle sonlanabilen ilerleyici görme kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, depresyon, nakil gerektirebilen böbrek yetmezliği, dolaşım bozukluğuna bağlı uzuv kayıpları (uluslararası diyabet federasyonu verilerine göre yılda 1 milyondan fazla hastanın bacağı kesilmekte) yer almaktadır. Bu nedenle erken tanı ve etkin hastalık kontrolü giderek daha önem kazanmaktadır. Diyabetin ömür boyu süren kronik bir hastalık olduğu düşünüldüğünde diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesi için hastaların tedavilerini benimsemelerini kolaylaştıracak tedavi yaklaşımları son yıllarda giderek ön plana çıkmaktadır.”