ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİ NORMAL Mİ?

Anne-baba olarak bebeğinizin gelişiminin normal seyrinde olup olmadığından kuşku duyuyorsanız yeni testlerle bunu öğrenebilirsiniz. Özellikle prematüre ve riskli bebeklerin gelişim takibi için büyük önem taşıyan “Bayley Scales of Infant Development” testi, bebeklerin zihinsel ve motor gelişimlerinin takip edilmesini sağlıyor.

1) Çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi ne kadar önemlidir?

Anne ve babalar çoğu zaman çocuklarını etraflarındaki diğer çocuklar ile karşılaştırıp, gelişimlerinin geri kalıp kalmadığını anlamaya çalışırlar. Karşılaştığımız sorunları, tecrübeli başka yetişkinler ya da kendi bilgilerimiz doğrultusunda anlamaya çözmeye çalışırız. Çocuk okulda başarısız oluncaya dek giderek artan gelişimsel gecikmeyi fark edemeyebiliriz. Bu problemler profesyonel yardım gerektirebilir. Gelişimin takip edilmesi ile anne-babalara eğitimsel önerilerin yapılması, olası risklerin erken tanınması ve müdahale edilmesi sağlanabilir.

2)/3) Polikliniğinizde ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? 0-16 yaş çocukların ne tür gelişimlerini değerlendiriyorsunuz?

Amerikan Hastanesi Çocuk Gelişimi Polikliniğinde 0-16 yaş çocukların zihinsel-motur-dil-sosyal gelişimlerini değerlendirmekteyiz. Bu polikliniğin içerisinde “prematüre ve riskli bebeklerin değerlendirilmesi, takip edilmesi de yer almaktadır. Öğrenme ve dikkat bozuklukları, hiperaktivite, davranış bozuklukları, duygu durumları ile ilgili yaşanan sorunlar çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.

4)Gelişim açısından geri kalmış çocuklara ne tür programlar uyguluyorsunuz?

Polikliniğimize başvuran ailelerle yapılan görüşme sonrasında çocuk doktorlarımızın konsültasyonunu istiyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda detaylı gelişimsel değerlendirme yapıyoruz. Ailelerle tekrar bir araya gelerek sorunun ne olduğunu ve yapılması gerekenleri aktarıyoruz. Çocuğun sorununa yönelik hazırlanmış özel eğitim programı ile takip ediyoruz.

5) 1-42 ay arası uygulanan Bayley Scales of Infant Development (2) testinin önemi nedir?

Bir çok tarama ve zeka testi ile birlikte riskli bebeklerin takibinde tüm dünyada kullanılan Bayley Scales of Infant Development (2) uygulamaktayız. Zihinsel ve motor gelişimlerini takip ederken sosyal gelişimi de gözlemleme fırsatı buluruz. Bebekler herhangi bir sorun yaşamıyor olsalar bile bulundukları aya ait kendi gelişimlerinin bilgisini elde ederiz. Bu değerlendirme, anne ve babaların olası kuşkularının anlaşılmasına yardımcı olur. Doğum öncesi ve sonrası güçlükler geçiren riskli bebeklerin takip edilmesi amacı ile de kullanılır.

6) Bu test nasıl uygulanıyor?

Bayley Scales of Infant Development (2) testi eğitimini almış uzmanlar tarafından uygulanır. Anne ve bebekle yapılan bir görüşme ve uygulama sürecidir. Zihinsel ve motor gelişimi anlamak için test malzemeleri kullanılmaktadır.

7) Çocukların gelişimi konusunda anne-babalar nasıl yönlendiriliyor?

Değerlendirme sonrasında herhangi bir sorun olmasa bile aileye çocuğun kendi gelişimi ile ilgili detaylı bilgi veriyoruz. Normal çocuk gelişimi için de çocuğun bulunduğu döneme ait bilgi ve önerilerimizi sunuyoruz.

8) Bu test malzemeleri nelerdir?

Çocuğun günlük hayatı içinde kullandığı, şekil bulmaca vb. gibi oyuncaklara benzeyen test malzemeleri ile uygulama yapıyoruz.

Amerikan Hastanesi
Pediatri Bölümü
Pedagog Güzide Soyak