Genel SağlıkHABERLER

ÇEVREMİZİ KENDİMİZ KİRLETİYORUZ

ABD’de California-Irvine Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Türk bilim adamı Murat Aydın’ ın araştırması “American Geophysical Union” kuruluşu yayın organında yer aldı. Atmosferdeki kükürt gazı miktarıyla ilgili araştırmasını, Siple Dome ve Batı Antartika’daki buzul derinliklerinden alınan örnekler üzerinde yapan bilim adamı, çıkardığı sonuçları, 1616-1694 yılları arasındaki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırdı ve endüstrinin bu konudaki etkisini saptadı.

Murat Aydın ve ekibi, 11 ayrı buzul tabakasında çatlaklar açarak, vakum ile buzul derinliklerinden örnekler aldı ve atmosferdeki havada bulunan kükürt gazının son 78 yıla göre miktarını saptadı.

Araştırmalarda, karbonlu kükürt gazının üçte birinin doğal, yüzde 25’inin ise insan kaynaklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar, zamanla buzullardaki kükürt gazı yoğunluğunun azalmış olduğunu, gelecekte yapılacak araştırmalarda, atmosferdeki kükürt gazı miktarının bugünkü durumunun daha sağlıklı analiz edilebileceğini açıkladı.