BEBEK ÖLÜMLERİNDEKİ ACI GERÇEK

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, “Türkiye Bölgelerinin Gelişimi” adlı araştırmasından derlenen bilgilere göre, Türkiye’de her bin bebekten 43’ü, bir yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.

Doğu’da daha fazla

Bebek ölüm oranı, Doğu-Batı, şehir-kırsala göre de farklılık gösteriyor. Doğudaki bebek ölüm oranı, batıya göre yüzde 40; kırsal bölgelerde ise şehirlere göre yüzde 48 daha fazla…

Araştırmaya göre; bebek ölümlerinde çocuğun dünyaya geldiği ilk bir ay çok önemli… 0-1 yaş arası ölümler, 60 aya kadar olan bebek ölümlerinin yarısını oluşturuyor. Bu veriler de, yaşamın ilk ayının bebek ölümlerinde çok önemli yer tuttuğunu gösteriyor.

Ölümlerin büyük bir bölümü, yaşamın ilk saatleri ile 7 gün içinde gerçekleşiyor.

Annelerin Eğitimi Önemli

Araştırmaya göre; annelerin eğitim düzeyi bebek ölümlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri… Eğitimsiz annelerin bebekleri, ilkokulu bitirmişlerin çocuklarından yüzde 1,6 daha fazla hayatını kaybediyor.

Gebelikler arasındaki sürenin 2 yıldan kısa olması, bebek ölümlerini etkileyen faktörlerden bir diğeri… Annenin yaptığı doğum sayısının 3’ten fazla olması da ölüm oranlarının artmasında etkili…

Bunlara ilave olarak, annenin sağlıksız ortamda doğum yapması, bebek ishali, erken doğum, düşük doğum ve zatürree gibi hastalıklar da bebek ölümlerinde önemli derece de rol oynuyor.

Hamilelerin Durumu

– Türkiye’de yüzde 8,3 oranında 15-19 yaş arası hamile kadın bulunurken, 15-49 yaş arası hamile kadınların ise 11,5’i okuma yazma bilmiyor.

– Türkiye’de hamile kadınların yaklaşık yüzde 25’i, doğum öncesi hiçbir bakım almazken, hamile kadınların 20 yaştan küçük olanlarından yüzde 25,8’i doğumlarını evlerinde gerçekleştiriyor. Bu oran 35 yaş üstü hamile kadınlarda yüzde 37,6’ya yükseliyor.

– Tüm hamile kadınların oranlarına göre ise; hamile kadınların yüzde 72’si sağlık ocaklarında doğumlarını gerçekleştirirken, bu oran İstanbul’da 89,2’ye yükseliyor.

Bebek Sağlığı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabiha Paktuna Keskin ise, bebek ölümlerinde ailenin çok önemli rolü olduğunu belirterek, “Bebekleri hastalıktan çok, anne babaların eğitimsizliği, kültürsüzlüğü öldürüyor.” dedi.

21. yüzyılın başında bile halen bebeklerin kundaklandığını, akraba evliliklerinin yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Keskin, anne babaların yaptığı bu gibi hatalarla, kendi çocuklarını yine kendilerinin öldürdüğünü ifade etti.

Bebek sağlıklıyken, sağlığına önem verilmediğini vurgulayan Doç. Dr. Keskin, “Çoğu hastanede çocuk sağlığı ve hastalığı bölümü var. Ancak bu bölüme gelip, sağlıklı bir bebek yetiştirmek için bilgi alan yok. Bütün aileler ancak çocukları hastalandıktan sonra çocuk hastalığı bölümüne gelerek yardım istiyor.” diye konuştu.

Keskin, Türkiye’de bebek ölümlerine en çok neden olan akciğer enfeksiyonu ve bebek ishalinin de ailenin eğitimsizliğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.