ANNELER ÇOCUK FELCİ KONUSUNDA BİLGİSİZ

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Yüksekokulu tarafından düzenlenen “0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Felci Aşısı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” konulu bir araştırma, annelerin çocuk felci hastalığı ve aşısı konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi Melek Özer’in danışmanlığında İzmir’in Hatay semtindeki 1 nolu sağlık ocağına başvuran 121 anne üzerinde gerçekleştirilen çalışmaya göre, annelerin yüzde 46.3’ünün çocuk felci aşısı ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak için sağlık ocağına gittiği belirlendi. Başvuruda bulunanların çocuklarının yüzde 80.2’sinin sağlık ocağında aşı kartının olduğu ve yüzde 68.60’ının sağlık ocağında en az bir kez çocuk felci aşısı yaptırdığı saptandı.

Araştırma kapsamına giren annelerin yüzde 90.9’unun çocuk felci hastalığını duyduğunu belirten Özer, “Yüzde 19.8’inin çocuk felci hastalığının sebebini, yüzde 38.8’inin de belirtilerini bildiği belirlendi. Ayrıca annelerin yüzde 69.5’inin aşı ile, yüzde 26.2’sinin temizlikle, yüzde 9.3’ünün doktor kontrolü ile çocuklarını çocuk felci hastalığından koruduğu görüldü. Annelerin çocuk felci aşısının uygulama yöntemini yüzde 91.7’sinin bildiği, yüzde 46.3’ünün ilk kez ne zaman yapılacağını bildiği, yüzde 23.1’inin hangi ay/yaşlarda tekrarlanacağını bildiği saptandı” dedi.