ANNE SÜTÜ, AŞI, VİTAMİN GÜVENLİK AĞINA SAHİP ÇOCUK SAĞLIKLI…

TÜRK ÇOCUKLARININ İLK 5 YAŞ GÜNCEL BÜYÜME STANDARTLARI VE GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı ve Çocuk Sağlığı Derneği işbirliğiyle Türk çocuklarının ilk 5 yaştaki güncel büyüme standartlarının belirlendiği bir araştırma gerçekleştirdi. Son 30 yılda ortaya çıkan gelişmeleri kapsayan araştırmanın sonucuna göre; anne sütü, aşı ve vitamin desteği güvenlik ağına sahip çocuklar, büyüme gelişme kapasitelerinin tamamını en iyi biçimde kullanıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği, Çocuk Sağlığı Derneği işbirliği ile Türk çocuklarının ilk 5 yaştaki büyüme standartlarında son 30 yılda ortaya çıkan gelişmeler ve bunların uluslararası veriler ile karşılaştırılmasını ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbin Gökçay, Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Olcay Neyzi ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Doç. Dr. Andrzej Furman tarafından, Çocuk Sağlığı Derneği’nin desteği ile yürütülen araştırmanın sonuçları açıklandı.

“Türk Çocuklarının Güncel Büyüme Değerleri ve Beslenmede Yeni Bilgiler” konulu toplantıda konuşan Prof. Dr. Gülbin Gökçay, halen 30 yıl önce yapılan yerel değerlere göre değerlendirilen Türk çocuklarının bu araştırmadan sonra güncel verilerle, daha sağlıklı bir büyüme standartlarına kavuşacağını söyledi.

Türk çocuklarının yeni standardını oluşturan çocukların büyük bir kısmının orta gelir düzeyinde, doğumdan itibaren altı ay yalnız anne sütü ile beslenmiş, iki yaşında kadar emzirilmeleri desteklenmiş, gerekli vitamin destekleri yapılmış, aşıları yaşına uygun eksiksiz yapılmış çocuklar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülbin Gökçay, “Araştırmamız böyle bir güvenlik ağı içinde yetiştirilen çocukların, yüzyılın eğilimini yaşadıklarını, diğer bir deyişle büyüme gelişme kapasitelerinin tamamını en iyi biçimde kullanabildiklerini göstermektedir” dedi.

Prof. Dr. Gülbin Gökçay, elde edilen sonuçların, Türk çocuklarının 1978 yılına ait değerleri yanında İsveç ve ABD’de yaşayan çocukların güncel değerleri ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan büyüme eğrileri ile de karşılaştırıldığını belirtti.

ARAŞTIRMA KAPSAMI:

Kesitsel tipteki araştırmada düzenli olarak Sağlam Çocuk Kliniği’ne kontrole getirilmiş toplam 4493 çocuğa ait 19523 ölçüm değerlendirildi.

Orta-üst sosyo-ekonomik sınıftaki ailelerin çocukları:

Sekiz yılın üzerinde eğitim almış anne oranı % 62.8

Annelerin % 36’sı çalışıyor

Çocukların % 62’si tek ve ilk çocuk

Standartların oluşturulmasında LMS olarak tanımlanan özel bir yöntem kullanıldı.

Çocukların 2391’i erkek ve 2102’si kız idi.

Çocukların % 62 sinin 4 aylığa kadar, % 26.6 sının 6 aylığa kadar tek başına anne sütü ile beslenmiş oldukları saptandı.

Çocuk başına ortalama ölçüm sayısı 8.3 ± 3.6 idi.

Bir aylık erkek bebekler aynı yaştaki kız bebeklerden 0.9 cm uzun, 290g daha ağır, baş çevreleri ise 0.8 cm daha büyük idi. Beş yaşındaki erkek çocuklar kızlardan 1.3 cm daha uzun, 120 g daha ağır idi.

Doğumdan itibaren vitamin desteği yapılmış ve eksik aşısı olmayan çocuklar:

Bir yaşında tam aşılı çocuk oranı: % 100

D vitamini eksikliği saptanan çocuk oranı: % 1

Kansızlık görülen çocuk oranı: % 18.3

ARAŞTIRMA SONUÇLARI:

Sonuçlar, Türk çocuklarının 1978 yılına ait değerleri, İsveç ve ABD’de yaşayan çocukların güncel değerleri ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan büyüme eğrileri ile karşılaştırıldı.

Türk çocuklarının ilk 5 yıldaki güncel büyüme standardı:

30 yıl önceye göre boy uzadı

Yaklaşık 30 yıl öncesine göre beş yaşındaki Türk çocuklarının boyu erkeklerde 0.9 cm, kızlarda 1.1 cm daha uzun bulundu.

Vücut ağırlığı açısından kızlar 30 yıl öncesine göre 220 gr daha ağır, erkekler 160 gr daha hafif bulundu.

İlk 6 ayda ABD ve İsveç’ten daha kilolu

İlk altı ayda yeni standartlara göre çocukların vücut ağırlığı eski Türk çocukları standardına, ABD ve İsveç standardına kıyasla daha fazla. Bu fark ortalama 200-400 gram idi. Yeni standartlara göre 1-2 yaş arası vücut ağırlığı, eski Türk çocukları standardına, ABD ve İsveç çocuklarınınkine göre biraz düşmekte, ancak iki yaşından sonra İsveç çocukları dışında yüksek seyretmektedir. Bu bulgu, çalışma grubumuzda tek başına anne sütü ile beslenme oranının daha yüksek olmasıyla açıklanabilir.

ABD’li çocuklardan daha uzun

Üçüncü aydan itibaren çocukların boyu eski Türk çocukları standardına, ABD ve İsveç çocuklarınınkine göre daha uzun idi. Üç yaşına doğru İsveç çocukları öne geçmektedir. İlk beş yaşta eski Türk standartlarına ve ABD standartlarına göre çocuklar 0.5-1.8 cm daha uzun bulundu.

Baş çevresi ABD ve İsveç’liden belirgin büyük

Yeni ve eski Türk çocukları standartları benzerdi. Özellikle altı aydan sonra Türk çocuklarının baş çevreleri Dünya Sağlık Örgütü değerleri, ABD ve İsveç çocuklarınınkinden belirgin büyük bulundu. Bu fark 0.8-1 cm kadar olabiliyordu.