Genel SağlıkHABERLER

ANNE KARNINDA SAĞLIK TARAMASI

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Operatör Dr. Cenk Kiper, ‘amniosentez’in her anne adayına yapılmasının şart olmadığını ifade ederek, “Ancak anne adayının yaşı 35 veya daha üstündeyse, önceki doğumlarında sakat bebek dünyaya getirmişse, ‘Amniosentez’ gerekli olabilir” yorumunda bulundu.

Amniosentezi, “Anne karnındaki bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan örnekler alıp, bu sıvıyı inceleyerek bebeğin sağlığı hakkında bilgiler edinmek için uygulanan yöntem” şeklinde özetleyen Operatör Dr. Cenk Kiper, bu test sayesinde bebeğin sahip olabileceği bazı anormalliklerin ve sakatlıkların saptanabileceğini söyledi.

Amniosentezin tüm gebelere yapılmadığını her anne adayına önerilmediğinin altını çizen Dr. Cenk Kiper, “Bu testin sonunda düşük yapma riski veya mikrop kapma tehlikesi vardır. Bu çok küçük bir olasılık olmasına hatta ancak 200 gebede bir tane bu tip bir sıkıntı görülebilmesine rağmen yine de bu riskleri de göz önüne almak gerekir” dedi.

Dr. Kiper, 35 yaş üzeri gebeliklerde sakat çocuk sahibi olma şansı artığı için anne adaylarına amniosentez önerildiğini kaydederek, “Daha önceki gebeliklerinde sakat çocuk dünyaya getiren kadınlara da bu test yapılmalıdır. Öte yandan üç veya daha fazla kendiliğinden düşük yapan kadınlar da amniosentez yaptırmalıdır” diye konuştu.

Rahim içindeki mikrobik durumu anlamak için de bu testin yapılabileceğine dikkat çeken Operatör Dr. Cenk Kiper, “Bunun dışında yakın akraba evliliklerinde doktor gerekli görüyorsa, 16. gebelik haftası civarında yapılan kan testinde anormallik olma yüzdesi fazlaca varsa, kan uyuşmazlığını ve de seviyesini öğrenmek gerekiyorsa, amniosentez yaptırılması gerekir” dedi.

Dr. Cenk Kiper, bu testin çok düşük de olsa bir takım tehlikeleri olduğuna değinerek, “Amniosentezin düşüklere sebep olma veya bir enfeksiyona neden olma olasılığı vardır. Bu gerçeği de gözardı etmemek gerekir. Ancak amniosentez yapılan hastaların, çok az bir kesiminde problem bulunur. Birçok ülkede bu oran yüzde 1-3 seviyelerindedir. Amniosentez ile erken tanı konan bazı hastalıklar anne karnında tedavi edilebilmektedir” açıklamasında bulundu.