AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN

Ağız ve diş hastalıklarının kalp-damar hastalıkları ve felç oluşumunda artırıcı bir risk faktörü olduğunu söylendi.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Köprülü, ağız ve diş hastalıklarının sadece ağız sağlığı üzerinde etkili olmayıp, genel sağlık üzerinde de etkili olduğuna dikkat çekerek, “Örneğin, yakın zamanlarda kalp-damar hastalıkları ve hatta felç oluşumunda artırıcı bir risk faktörü olabileceği görülmüştür. Yine ağız sağlığı sorunlarının düşük kilolu doğum oranlarının artırıcı etkisi olduğuna ait çalışmalar söz konusudur. Diyabet, AIDS, otoimmün hastalıklar, osteoporoz gibi bir çok hastalıklarda ağız dokuları ile spesifik ilişkileri ve risk oluşturabilen etkileri bilinmektedir” dedi.

Ağız kanserlerinin yine kanserler içerisinde ölümle sonuçlanan önemli kanser tiplerinden biri olma özelliğini koruduğunu ifade eden Prof. Dr. Hülya Köprülü, gelişimsel ve doğumsal bozuklukların da yine hayat kalitesine etki eden önemli fonksiyonel ve psikolojik sorunlar olanak karşımıza çıktığına işaret etti.

Prof. Dr. Köprülü, “Ağız sağlığı ile ilgili sorunlar, bireyin konuşma, yutkunma ve gülümsemesine etki eder. Özellikle gençler üzerinde gelişim ve kendine güvende olumsuz rol oynayabilirler. Bunun dışında çalışma ve okul hayatındaki üretimi ve verimi de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tüm bu nedenlerle diş hekimlerine büyük bir mesleki sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.