YORGUNLUK VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Yorgunluk, algılarımızla ilgili bir durumdur. Organ ve sistemlerimizdeki algılayıcılar vücudun çeşitli yerlerinden gelen mesajları işler ve yorgunluk algılanır. Yorgunluğu genellikle enerji yetersizliği olarak algılarız. Oysa, organizmada bir hastalık söz konusu değilse, her zaman için yeterli miktarda enerji oluşturabilecek kaynağımız bulunmaktadır. Önemli olan bu kaynakları harekete geçirebilmemiz ve en ekonomik biçimde kullanabilmemizdir. Günümüzde, özellikle kent yaşamında, karşılaşılan sağlık konularından sadece birisi olan yorgunluk aslında birçok değişik soruna paralel olarak gözlemlenmektedir. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yorgunluğun iyi tanımlanması ve çözüm yollarının saptanması sorunun üstesinden gelinebilmesi için ön koşuldur.