TÜRKİYE’DE BİTKİLER İLE TEDAVİ GEÇMİŞTE VE BUGÜN

Bu kitap (1) halkın anlayıp uygulayabileceği bir biçimde yazılmış olan kitapların kazanacağı başarıya örenk olduktan başka XIX. yüzyıldaki halk tababeti, inançları ve ilaçları hakkında bilgi edinilebilecek önemli bir kaynak niteliğindedir.

Bitkisel etkili maddelerin (alkolitler, glikozitler ve diğerleri) ve sentetik kimyasal bileşiklerin tedavi alanında kazandıkları büyük başarılara karşılık “Tıbbi bitkiler ile tedavi” (Phytotheapie) de halen bazı hastalıkların tedavisinde önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

Tıbbi bitkiler ile hazırlanan ilaçlar müshil, yumuşatıcı, hazmettirici, gaz söktürücü, yatıştırıcı, göğüs yumuşatıcı, safra ve idrar söktürücü gibi etkileri nedeniyle, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kullanılmaktadır.