ŞAKRALAR VE ENERJİ ALANLARI

Nöropsikiyatrist Dr. Şefika Karagülle ve yetenekli durugörür Dora van Gelder Kunz, bu kitapta, hastalıkların insanın süptil enerji alanlarında görülebileceğini ispatlayan deneysel kanıtlar sunmaktadırlar.
Gerçek hastalara ait çarpıcı vaka incelemeleri, durugörü gözlemleriyle hastalıkların teşhis edilebildiğini ve hatta fiziksel semptomlar belirmezden önce, potansiyel rahatsızlıkların bile görülebildiğini göstermektedir.
Yazarlar sağlık ya da hastalık halinin fiziksel, duygusal ve zihinsel alanlarla evrensel enerji alanının karşılıklı etkileşimine bağlı olduğunu canlı örneklerle ortaya koymaktadırlar.