NELSON-ESSENTİALS OF PEDİATRİCS

Kitapta temel pediatri sorunları üzerine odaklanılmış, tıp ve uzmanlık öğrencilerinin özel eğitim gereksinimlerini karşılayacak özet bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin pediatri alanındaki sorunları anlamalarına katkıda bulunup onlara klinik kararlar verdirebilecek yeterli bilginin sağlanması amaçlanmış karar aşamasında önemli rolü olan fizyolojik ve fizyopatolojik süreçlere de yer verilmiş, içerik tablo, grafik ve ilüstrasyonlarla zenginleştirilmiştir