İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ

İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji kitabı özellikle spor bilimleri ve ilgili disiplinlerde öğrenim gören lisans öğrencileri için ders kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Bu kitabın hazırlanışında Hacettepe Üniversitesi, Spor bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu’nda, İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji ve Fonsiyonel Anatomi adı altında yürüttüğümüz derslerin içeriğinden yola çıktık. Ders programı çerçevesinde, özellikle derslerde karşılaşılan problemler ve gereksinimler dikkate alındı.

Kitap, “İnsan Anatomisine Giriş ve Organ Sistemleri” ve “Hareket Sistemi ve Kineziyoloji” a-başlıkları adı altında iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm klasik bir anatomi kitabında yer alması gereken bilgileri, ikinci bölüm ise hareketin kineziyolojik analizinin yapılabilmesi için gerekli olan temel bilgileri içermektedir.