Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİM İHTİYACI


Halkın sağlık bilgisi, kendi sağlık hakkına olan inancı ve dolayısıyla da sağlık hizmetlerinden beklentileri artarken, diğer yandan sağlık hizmetleri bakım ve tedavi kapasitesi ve aynı zamanda bunların maliyetleri de hızla yükselmektedir.Yükselen maliyetler ve artan beklentiler; hem ülkeler arasındaki sağlık hizmet farklılıklarının daha geç kapanmasına, hem sağlık personelinin geleneksel rolünün değişmesine, hem de kamu ve özel sektörün sağlık hizmetleri sunma kapasitesinin aşılmasına yol açmaktadır.

Zaten sağlıkta değişim ihtiyacı sadece ülkemizin problemi değildir.Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasını sağlamak için her ülke kendi kaynakları doğrultusunda sağlık sistemlerini gözden geçirmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİMDE İLKELER

Dünya da bu ilkeleri benimsemiştir.

 Hizmetin nüfusun tamamını kapsaması,

 Hizmet sunumunda çeşitlilik ve dolayısıyla hizmette yarış,

 Tamamlanmış nüfus gruplarına ihtiyaçları oranında düzenli sürekli ve kontrollü hizmet,

 Sağlık hizmetlerinin finansmanında kamu kontrolü,

 Maliyet etkililik,

 Harcanana değer olma,

 Hizmeti alanların hizmetin yönetimine katılımı şeklinde özetlenebilir.

Tüm Avrupa ülkeleri ayrıca sağlık hizmetlerinde şunları da kabul etmiştir:

 İnsana saygı,

 Sağlık kazanımları,

 Eşitlik / hakkaniyet gibi değerlere yönelmesi gerektiğini,

 Sağlığı hedefleyerek,

 İnsan merkezli,

 Kaliteye odaklı,

 Gerçekçi bir finansmana dayanmasını,

Temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik olmasını kabul etmişlerdir.

SAĞLIK REFORMLARI PROJESİNİN ANA İLKELERİ

1 - Herkesin hakkaniyet ilkesi doğrultusunda sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak, Genel Sağlık Sigortası yoluyla, hizmeti sunanla finanse edeni birbirinden ayırmak ve dolayısıyla hizmetin verildiği kurumun değil hizmete ihtiyacı olanın destekleneceği bir sisteme geçmek,

2 - Hastaneleri özerkleştirerek, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlayan, gelirleri ile giderlerini karşılayabilen, yönetiminde merkeziyetçilikten arınmış sağlık işletmelerine dönüştürmek, dolayısıyla hizmette devlet kontrolünde rekabeti sağlamak,

3 - Birinci basamak sağlık hizmetleri denilen, hasta ile hekimiz ilk karşılaştığı sağlık hizmetlerinde, Aile Hekimliği modeline geçerek, hastalıkların tedavisi kadar kişilerin hasta olmadan korunmalarını ve sağlıklarını geliştirmelerini sağlamak,

4 - Sağlık Bakanlığı’nı ülke genelinde sağlık politikaları belirleyen, hizmete yönelik

standartlar koyup izleyen, tedavi hizmetlerini değil koruyucu sağlık hizmetlerini sunan bir yapıya kavuşturmak.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası