Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

TABABETI ADLIYE KANUNU


TABABETI ADLIYE KANUNU

Kanun Numarasi: 38
Resmi Gazete
Tarih: 12.3.1921; Sayi: 6

Madde 1 - Cürmü meshuda azimet edecek etibba müdavati iptidaiye yapacak kadar alat ve edevat ve edviyei tibbiyeyi beraberlerinde bulundurmaga mecburdurlar.

Madde 2 - Cürmü meshutta etibbanin müdavati iptidaiye münasebetiyle sarf ve istihlak edecekleri edviye bedeli, harcirah ve sair masarifat misillu haksiz çikan taraftan alinmak üzere Hükümetçe tesviye olunur. Tabibi müdavi mecruh ve madrubun bir hastanede tedavisine lüzum gösterdigi takdirde en yakin mülki ve bulunmadigi takdirde askeri hastaneleri mecruhin ve madrubini kabule mecburdurlar.

Madde 3 - Adli rapor tanzimi, diplomali etibbaya aittir. Etibba bulunmadigi takdirde küçük sihhiye memurlarina ve her ikisinin bulunmadigi mahallerde ciheti adliyece tersip edilecek ehlivukufa tanzim ettirilecek varakalara sehadet ilmühaberi nami verilir. Fethimeyyit ameliyesi ancak diplomali etibba tarafindan yapilir.

Madde 4 - Resmi etibbanin bulunmadigi veyahut bulunupta ceraimin taaddüdü veya diger mesru bir mazeret sebebiyle ifayi vazifenin kabil olmadigi mahal ve zamanda ciheti adliye, sair serbest etibbayi da isbu kanun mucibince istihdama salahiyettardir ve bu kabil etibbaya harcirahlarindan maada mahkemece takdir edilecek ücreti de verilir.

Madde 5 - Dördüncü madde mucibince ifayi hizmete davet olunan etibbadan isbu davete icabet etmeyenler hakkinda Kanunu Cezanin 99 uncu maddesi zeyli ahkami tatbik olunur.

Madde 6 - Isbu kanun tarihi nesrinden muteberdir.

Madde 7 - Isbu kanunun icrasina Adliye ve Sihhiye Vekilleri memurdur.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
  Aranan Kan: B RH +
Adana Yüreğir Başkent Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05412217231

Çok acil. B B Rh + Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Gelmeden önce lütfen arayınız. SAĞOLUN.

Tarih: 10/9/2019 6:01:07 AM
Dürdane Yıldız
  Aranan Kan: A RH +
Hacettepe hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05447320306

Hacettepe hastanesinde yatmakta olan yakınım için Ab rh(+) kana ihtiyacımız vardi

Tarih: 10/7/2019 11:20:09 AM
Betül eryılmaz
  Aranan Kan: AB RH +
Gebze Anadolu Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05551572642

Acil. Her gruptan uyar TROMBOSİT kan ihtiyacı var. Yardımcı olalım. Rica ediyoruz.

Tarih: 10/4/2019 9:14:14 AM
Ahmet Tokgöz
  Aranan Kan: A RH -
Kartal Koşuyolu İhtisas'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05321714515

yarın saat 8 de beyin ameliyatına girecek hastz için acil A RH (-) kana ihtiyaç vardır.

Tarih: 10/3/2019 11:56:16 AM
Murat Şişmanoğlu
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası