Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

TABABETI ADLIYE KANUNU


TABABETI ADLIYE KANUNU

Kanun Numarasi: 38
Resmi Gazete
Tarih: 12.3.1921; Sayi: 6

Madde 1 - Cürmü meshuda azimet edecek etibba müdavati iptidaiye yapacak kadar alat ve edevat ve edviyei tibbiyeyi beraberlerinde bulundurmaga mecburdurlar.

Madde 2 - Cürmü meshutta etibbanin müdavati iptidaiye münasebetiyle sarf ve istihlak edecekleri edviye bedeli, harcirah ve sair masarifat misillu haksiz çikan taraftan alinmak üzere Hükümetçe tesviye olunur. Tabibi müdavi mecruh ve madrubun bir hastanede tedavisine lüzum gösterdigi takdirde en yakin mülki ve bulunmadigi takdirde askeri hastaneleri mecruhin ve madrubini kabule mecburdurlar.

Madde 3 - Adli rapor tanzimi, diplomali etibbaya aittir. Etibba bulunmadigi takdirde küçük sihhiye memurlarina ve her ikisinin bulunmadigi mahallerde ciheti adliyece tersip edilecek ehlivukufa tanzim ettirilecek varakalara sehadet ilmühaberi nami verilir. Fethimeyyit ameliyesi ancak diplomali etibba tarafindan yapilir.

Madde 4 - Resmi etibbanin bulunmadigi veyahut bulunupta ceraimin taaddüdü veya diger mesru bir mazeret sebebiyle ifayi vazifenin kabil olmadigi mahal ve zamanda ciheti adliye, sair serbest etibbayi da isbu kanun mucibince istihdama salahiyettardir ve bu kabil etibbaya harcirahlarindan maada mahkemece takdir edilecek ücreti de verilir.

Madde 5 - Dördüncü madde mucibince ifayi hizmete davet olunan etibbadan isbu davete icabet etmeyenler hakkinda Kanunu Cezanin 99 uncu maddesi zeyli ahkami tatbik olunur.

Madde 6 - Isbu kanun tarihi nesrinden muteberdir.

Madde 7 - Isbu kanunun icrasina Adliye ve Sihhiye Vekilleri memurdur.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası