Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

DERNEKLER KANUNU


DERNEKLER KANUNU

Kanun Numarasi : 2908
Resmi Gazete
Tarih: 7.10.1983; Sayi: 18184

BIRINCI KISIM
Genel Hükümler
BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanimlar

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amaci, kazanç paylasma disinda, kanunlarla yasaklanmamis belirli ve ortak bir gayeyi gerçeklestirmek üzere, en az yedi gerçek kisinin, bilgi ve çalismalarini sürekli olarak birlestirmeleri suretiyle olusturduklari derneklerle ilgili esaslari düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Kanun, dernek kurma hakki, derneklerin kurulusu, isleyisi, örgütlenmeleri, organlari ile görev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzelkisiligin sona ermesi, üyelik ve üyelerin haklari ve görevleri, yasak ve izne tabi faaliyetler, cezalar ile derneklere iliskin diger konulari düzenleyen hükümleri kapsar.

Tanimlar
Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasinda;
1. Dernek Merkezi: Dernegin yönetim yerini,
2. Dernek ikametgahi: Yönetim faaliyetlerinin yürütüldügü yeri,
3. Mahallin En Büyük Mülki Amiri: Vali veya kaymakami,
4. Üst Kurulus: Derneklerin olusturdugu federasyon ve konfederasyonlari,
5. Kamu Hizmeti Görevlileri : Kamu kurum ve kuruluslarinin memur statüsündeki görevlileri ile yaptiklari hizmet bakimindan isçi niteligi tasimayan diger kamu görevlilerini,
Ifade eder.

IKINCI BÖLÜM
Dernek Kurma Hakki ve Kurulmasi Yasak Dernekler

Dernek kurma hakki
Madde 4 - Medeni-haklari kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yasini bitirmis olan herkes, önceden izin almaksizin dernek kurabilir.
Ancak;
1. (Degisik: 3/7/1997-4279/1 md.) Türk Silahli Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplari ve özel kanunlarinda dernek kuramayacaklari belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri,
2. Affa ugramis olsalar bile;
a) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, inanci kötüye kullanma, dolanli iflas gibi yüz kizartici suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçiligi disinda kalan kaçakçilik suçlari ve resmi ihale ve alim satimlara fesat karistirma suçlarindan biriyle mahküm olanlar,
b) Türk Ceza Kanununun Ikinci Kitabinin birinci babinda yazili suçlardan veya bu suçlarin islenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarindan biriyle mahküm olanlar,
c) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fikrasinda yazili halki sinif, irk, dil, mezhep veya bölge farkliligi gözeterek kin ve düsmanligi açikça tahrik etme suçlariyla, ayni Kanunun 316 nci, 317 ve 318 inci maddelerinde yazili kalpazanlik suçlarindan biriyle mahküm olanlar,
d) Türk Ceza Kanunun 536 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçuncü fikralarinda yazili fiillerle ayni Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve besinci fikralarinda yazili fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla islemekten mahküm olanlar,
3. Herhangi bir suçtan dolayi agir hapis veya taksirli suçlar hariç bes yil ve daha fazla hapis cezasina mahküm olanlar,
Sürekli olarak,
4. Kurulmasi yasaklanmis dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmis faaliyetlerde bulunmalari sebebiyle mahkemece kapatilmasina karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararinin kesinlestigi tarihten, 2820 sayili Siyasi Partiler Kanununun 101 inci maddesinin (d) bendi geregince bir siyasi partiden kesin olarak çikarilan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatilmasina sebep olan parti üyeleri de çikarma kararinin veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararinin yazi ile bildirilmesinden itibaren bes yil süre ile,
Dernek kuramazlar.
Kurulmasi yasak olan dernekler
Madde 5 - Anayasanin baslangiç kisminda belirtilen temel ilkelere aykiri olarak dernek kurulamaz;
1. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü bozmak,
2. Dil, irk, sinif, din ve mezhep ayrimina dayanilarak nitelikleri
Anayasada belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin varligini tehlikeye düsürmek veya ortadan kaldirmak,
3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldirmak,
4. Kanunlara, milli egemenlige, milli güvenlige, kamu düzenine ve genel asayise, kamu yararina, genel ahlaka ve genel sagligin korunmasina aykiri faaliyette bulunmak,
5. Bölge, irk, sosyal sinif, din ve mezhep esasina veya adina dayanarak faaliyette bulunmak,
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, irk, din, mezhep, kültür veya dil farkliligina dayanan azinliklar bulundugunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayri dil ve kültürleri korumak, gelistirmek veya yaymak suretiyle azinlik yaratmak veya herhangi bir bölgenin veya irkin veya sinifin veya belli bir din veya mezhepten olanlarin digerlerine hakim veya digerlerinden imtiyazli olmasini saglamak.
7. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinin 174 üncü maddesinde sayilan inkilap kanunlarini kaldirmak, degistirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususlari yeniden canlandirmak,
8. Atatürk'ün kisiligini, ilkelerini, çalismalarini veya anilarini kötülemek veya küçük düsürmek,
9. Türkiye Devletinin manevi sahsiyetini kötülemek veya küçültmek,
10. Suç islemek veya suç islemeyi tesvik veya telkin etmek,
Amaciyla dernek kurulmasi yasaktir.
Yüksekögretim kurumlarinda birden fazla ögrenci dernegi kurulamaz.

Bazi ad, isaret ve dilleri kullanma yasagi
Madde 6 - Derneklerin;
1. Bir siyasi partinin veya kapatilmis siyasi partilerin veya sendikanin veya konfederasyonun veya bu Kanunun 76 nci maddesi geregince mahkemece kapatilmasina karar verilen bir dernek veya üst kurulusun adini, amblemlerini, rumuzlarini, rozetlerini ve benzeri isaretleri ile daha önce kurulmus Türk Devletlerine ait topluma malolmus bayrak, amblem ve flamalari.
2. (Mülga: 12/4/1991 - 3713/23 md.)
3. Tüzük ve diger dernek mevzuatinin yaziminda ve yayinlanmasinda, genel kurullarinda, özel veya resmi, açik veya kapali yer toplantilarinda kanunla yasaklanmis dilleri,


ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
  Aranan Kan: B RH +
Adana Yüreğir Başkent Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05412217231

Çok acil. B B Rh + Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Gelmeden önce lütfen arayınız. SAĞOLUN.

Tarih: 10/9/2019 6:01:07 AM
Dürdane Yıldız
  Aranan Kan: A RH +
Hacettepe hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05447320306

Hacettepe hastanesinde yatmakta olan yakınım için Ab rh(+) kana ihtiyacımız vardi

Tarih: 10/7/2019 11:20:09 AM
Betül eryılmaz
  Aranan Kan: AB RH +
Gebze Anadolu Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05551572642

Acil. Her gruptan uyar TROMBOSİT kan ihtiyacı var. Yardımcı olalım. Rica ediyoruz.

Tarih: 10/4/2019 9:14:14 AM
Ahmet Tokgöz
  Aranan Kan: A RH -
Kartal Koşuyolu İhtisas'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05321714515

yarın saat 8 de beyin ameliyatına girecek hastz için acil A RH (-) kana ihtiyaç vardır.

Tarih: 10/3/2019 11:56:16 AM
Murat Şişmanoğlu
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası