Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

TARIM ISÇILERI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU


TARIM ISÇILERI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU

Kanun Numarasi: 2925
Resmi Gazete
Tarih: 20.10.1983; Sayi: 18197

BIRINCI KISIM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amaci, tarim islerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalisanlarin bu Kanunda yazili sartlarla sosyal güvenliginin saglanmasidir.

Kapsam:
Madde 2 - Sosyal güvenlik kanunlari kapsami disinda olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaslilik) ayligi, sürekli tam isgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarim islerinde hizmet akdiyle çalisanlar istekte bulunmalari kaydiyla bu Kanuna göre sigortali sayilirlar.

Tanimlar:
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;
a) Sigortali: Bu Kanuna göre sigortali sayilan kimseleri,
b) Isveren: Sigortalilari çalistiran gerçek veya tüzelkisileri,
c) Isveren vekili: Isveren adina ve hesabina isin yönetimi görevini yapan kimseleri,
d) Isyeri: Sigortalilarin islerini yaptiklari yerleri,
e) Süreksiz is: Nitelikleri bakimindan en çok 30 isgünü süren isleri,
f) Gelir: Sigortaliya ve hak sahiplerine, iskazalari ile meslek hastaliklari sigortasindan yapilan tahsise bagli ödemeyi,
g) Aylik: Sigortaliya veya hak sahiplerine malullük, yaslilik ve ölüm sigortasindan yapilan tahsise bagli ödemeyi,
h) Hak sahibi: Sigortalinin veya bu Kanuna göre aylik veya gelir almakta olanlarin ölümü halinde, gelir veya aylik baglanmasina hak kazanan es ve çocuklarini,
i) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
j) Sosyal güvenlik kuruluslari: T.C. Emekli Sandigi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagimsiz Çalisanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandiklari,
k) Katsayi: Her yil bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi Devlet memurlarinin ayliklarina uygulanan katsayiyi,
l) Is kazasi: Sigortalinin isyerinde bulundugu sirada ve isi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortaliyi hemen veya sonradan bedence veya ruhça arizaya ugratan olayi,
m) Meslek hastaligi: Sigortalinin çalistirildigi isin niteligine göre tekrarlanan bir sebeple veya isin yürütüm sartlari ugradigi geçici veya sürekli hastalik, sakatlik veya ruhi ariza hallerini,
Ifade eder.

Sigortali sayilmayanlar:
Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasinda;
a) 18 yasini doldurmamis olanlar,
b) Sosyal güvenlik kuruluslarina prim veya kesenek ödemekte olanlar,
c) Dul, yetim ayligi veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kismi isgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluslarindan emeklilik (yaslilik) veya malullük ayligi ile sürekli tam isgöremezlik geliri almakta olanlar, aylik veya gelir baglanmasi için talepte bulunmus olanlar,
d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayili Kanuna göre aylik baglananlar,
Sigortali sayilmazlar.

Sigortaliligin baslangici:
Madde 5 - Bu Kanun kapsamina girenler, yazili istekte bulunduklari tarihi izleyen yilbasindan itibaren sigortali sayilirlar.

Sigortaliligin sona ermesi ve kesintiye ugramasi:
Madde 6 - Sigortali olanlardan;
a) Primlerini, ait oldugu yili takip eden yilin Subat ayi sonuna kadar ödemeyenler ile ödedikleri halde ayni süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yilin bir Ocak gününden itibaren,
b) Sigortaliliklarina devam etmek istemediklerini Kuruma yazili olarak bildirenlerin, bu bildiriminin Kurum kayitlarina intikal ettigi tarihi izleyen yilbasindan itibaren,
c) Sosyal güvenlik kuruluslarina tabi olarak çalismaya baslamalari nedeniyle prim veya kesenek kesilmeye basladigi tarihten itibaren,
Sigortaliliklari sona erer.
(c) bendi uyarinca sigortaliliklari sona erip de sosyal güvenlik kuruluslari ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortaliliklari, prim veya kesenek ödenmesine son verildigi tarihi izleyen aybasindan itibaren kendiliginden baslar.


ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası